Składanowski, Marcin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska