Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. Stanisław Wronka 
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Sekretarz redakcji 

Sebastian Wojnowski

Redaktorzy tematyczni

Sylwester Jędrzejewski SDB (Stary Testament)
Stanisław Witkowski MS (Nowy Testament)
s. Adelajda Sielepin CHR (teologia liturgii)
Jarosław A. Superson SAC (historia liturgii)
ks. Kazimierz Panuś (homiletyka)

Redaktorzy językowi

Sebastian Wojnowski (język polski)
Filip Mazurczak (język angielski)

Rada naukowa

Piotr Blajer OFM (Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima, Izrael)
Per-Arne Bodin (Stockholms universitet, Szwecja)
ks. Petr Chalupa (Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy)
ks. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tomasz Maria Dąbek OSB (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Andrzej Gieniusz CR (Pontificia Università Urbaniana, Rzym, Włochy)
Przemysław Nowakowski CM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
bp Roman Pindel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
ks. Bogdan Poniży (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Waldemar Rakocy CM (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
ks. Helmut Sobeczko (Uniwersytet Opolski)

Recenzenci

Peter Caban (Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja)
Kasper Mariusz Kaproń OFM (Universidad Católica Boliviana San Pablo, Cochabamba, Boliwia)
Andrzej Kreutz (University of Calgary, Kanada)
ks. Mieczysław Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jacek Nowak SAC (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Krzysztof Owczarek SDB (Catholic University of Eastern Africa, Nairobi, Kenya)
Stefan Szymik MSF (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
ks. Anton Tyrol (Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja)
ks. Andrzej Żądło (Uniwersytet Śląski w Katowicach)