Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. ks. dr hab. Stanisław Wronka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Sekretarz redakcji

Redaktorzy tematyczni

 1. ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 2. ks. dr hab. Stanisław Witkowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 3. s. dr hab. Adelajda Sielepin, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 4. ks. dr hab. Jarosław Superson, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 5. ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Rada naukowa

 1. o. dr Piotr Blajer, Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, Izrael
 2. prof. Per-Arne Bodin, Stockholm University, Szwecja
 3. doc. dr Petr Chalupa, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy
 4. ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 5. o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 6. prof. dr Andrzej Gieniusz, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Włochy
 7. dr hab. Przemysław Nowakowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 8. bp prof. dr hab. Roman Pindel, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 9. ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 10. ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 11. ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, Uniwersytet Opolski, Polska

Recenzenci

 1. ks. dr hab. Peter Caban, Catholic University in Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja
 2. ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 3. Kasper Mariusz Kaproń, Universidad Católica Boliviana „San Pablo”, Cochabamba, Boliwia
 4. dr Andrej Kreutz, University of Calgary, Kanada
 5. ks. prof. dr hab. Stanisław Mędala, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 6. ks. prof. dr hab. Mieczysław Michał Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 7. ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 8. ks. dr Krzysztof Owczarek, Catholic University of Eastern Africa, Nairobi, Kenia
 9. ks. dr hab. Stefan Szymik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 10. ks. prof. dr hab. Anton Tyrol, Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja
 11. ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska