Redaktor naczelny
ks. Stanisław Wronka

Sekretarz redakcji
Sebastian Wojnowski

Redaktorzy tematyczni
Sylwester Jędrzejewski SDB (Stary Testament)
Stanisław Witkowski MS (Nowy Testament)
s. Adelajda Sielepin CHR (teologia liturgii)
Jarosław A. Superson SAC (historia liturgii)
ks. Kazimierz Panuś (homiletyka)

Redaktorzy językowi
Sebastian Wojnowski (język polski), Filip Mazurczak (English)

Rada naukowa
Piotr Blajer OFM (Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem)
Per-Arne Bodin (Stockholm University)
ks. Petr Chalupa (Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy)
ks. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tomasz Maria Dąbek OSB (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Andrzej Gieniusz CR (Pontificia Università Urbaniana, Rzym)
Przemysław Nowakowski CM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
bp Roman Pindel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
ks. Bogdan Poniży (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Waldemar Rakocy CM (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
ks. Helmut Sobeczko (Uniwersytet Opolski)

Recenzenci
ks. dr hab. Peter Caban (Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja)
ks. Tomasz Jelonek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Kasper Mariusz Kaproń OFM (Universidad Católica Boliviana „San Pablo”, Cochabamba, Boliwia)
Stefan Koperek CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Andrzej Kreutz (University of Calgary, Kanada)
ks. Mieczysław Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jacek Nowak SAC (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Krzysztof Owczarek SDB (Catholic University of Eastern Africa, Nairobi, Kenya)
Stefan Szymik MSF (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
ks. Anton Tyrol (Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja)
ks. Andrzej Żądło (Uniwersytet Śląski w Katowicach)