Ruch Biblijny i Liturgiczny


Digitalizacja archiwalnych numerów kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny (1948–2011) i publikacja w otwartym dostępie całej zawartości czasopisma oraz Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 69 (2016) nr 3–4 i 70 (2017) nr 1–2 – zadania finansowane w ramach umowy 797/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Wol. 70, Nr 2 (2017)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Jerzy Szymik
101-108
Dawid Ledwoń
PDF
109-135
Stanisław Witkowski
PDF
137-146
Anna Emmanuela Klich
PDF
147-161

Sprawozdania, wiadomości

Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2016
Kazimierz Panuś
165-187

Recenzje

Ewa Krawiecka, Romana Brandstaettera pisanie lumenarnej ikony w Jezusie z Nazarethu. Próba deszyfracji kodu symboliki jako modelu komunikacji transcendentnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012, 213 s. (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Polska, 142)
Tomasz Maria Dąbek
191-192