Aktualny numer

Tom 76 Nr 1 (2023)
Wyświetl wszystkie numery

Digitalizacja archiwalnych numerów kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny (1948–2011) i publikacja w otwartym dostępie całej zawartości czasopisma oraz Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 69 (2016) nr 3–4 i 70 (2017) nr 1–2 – zadania finansowane w ramach umowy 797/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. • Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–2 oraz Digitalizacja kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–4 – zadania finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. • Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 71 (2018) nr 3–4 i 72 (2019) nr 1–2, Digitalizacja kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 72 (2019) nr 1–4, Wdrożenie nowej wersji Open Journal Systems 3.1.0 dla czasopisma naukowego „Ruch Biblijny i Liturgiczny” – zadania finansowane w ramach umowy 718/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. • Publikacja wersji drukowanej i online w języku polskim kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 72 (2019) nr 3–4 i 73 (2020) nr 1–2 – zadanie finansowane w ramach umowy 708/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.