Informacje dla czytelników

Zachęcamy Czytelników do rejestrowania się w serwisie powiadomień czasopisma. W tym celu należy użyć łącza ZAREJESTRUJ na samej górze głównej strony czasopisma. Dzięki rejestracji Czytelnik otrzyma spis treści w wiadomości e-mail po ukazaniu się każdegu numeru. Dzięki zarejestrowanym Czytelnikom czasopismo będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, która stanowi, że dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób wskazany podczas rejestracji w czasopiśmie, nie będą wykorzystywane w inny sposób ani udostępniane innym podmiotom.