Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do zamieszczenia naszego czasopisma w zasobach cyfrowych bibliotek naukowych. Otwarte oprogramowanie (open source) zastosowane do publikacji czasopisma warto polecić pracownikom naukowym zajmującym się redagowaniem czasopism naukowych (więcej informacji pod adresem Open Journal Systems, a także u naszego Wsparcia technicznego).