O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Ruch Biblijny i Liturgiczny” publikuje artykuły naukowe, sprawozdania i wiadomości oraz recenzje z dwóch dyscyplin teologicznych: biblistyki i liturgiki. Do czasopisma mogą być zgłaszane teksty w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, polskim, rosyjskim i włoskim. Czasopismo jest otwarte dla wszystkich autorów z Polski i zagranicy. Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie lub przyjęcie tekstów do publikacji w czasospiśmie.

Proces recenzji

Artykuły przesłane do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora według procedury, w której autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Kryterium oceny poza merytoryczną i metodologiczną poprawnością jest oryginalność koncepcji i wkład w rozwój badań naukowych.

Polityka Open Access

Czasopismo jest publikowane w trybie otwartego dostępu (natychmiastowy, darmowy dostęp) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Archiwizowanie

Czasopismo korzysta z systemu LOCKSS, który umożliwia archiwizowanie wybranych czasopism publikowanych w internecie. Każdy zarchiwizowany artykuł jest wielokrotnie sprawdzany, a jego kopia przywracana w przypadku występienia błędów lub nieciągłości danych.

Prenumerata wersji drukowanej

Prenumerata kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” na rok 2021 kosztuje 64 zł (8 proc. VAT), a cena pojedynczego zeszytu wynosi 20 zł (dotyczy wszystkich roczników, także archiwalnych). Prenumeratę prosimy opłacać na rachunek bankowy Wydawnictwa UNUM nr 39 1050 1100 1000 0023 1259 9091 w ING Banku Śląskim Oddział w Wadowicach lub przez księgarnię internetową Wydawnictwa UNUM. Prenumerata obejmuje zawsze numery od 1 do 4 rocznika, za który dokonano wpłaty. Jeśli kwota wpłaty nie jest wielokrotnością ceny pojedynczej prenumeraty, nadwyżka zostanie przekazana na fundusz wydawniczy Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W sprawach związanych z prenumeratą redakcja prosi o kontakt z Wydawnictwem UNUM: unum@ptt.net.pl, tel. +48 12 422 56 90 lub +48 606 330 292.

Wersja pierwotna (referencyjna)

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja online.

Liczba punktów przyznawanych za publikację

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych zawierającym historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013–2016 z 26 stycznia 2017 za publikację w „Ruchu Biblijnym i Liturgicznym” przyznawanych jest 11 punktów (część B, lp. 2325):

Rok początku

Rok końca

Segment

Punkty

Data wykazu

2013

2016

B

11

2017-01-26

Historia wykazów publikowanych w latach 2009–2016: 

Rok

Segment

Punkty

Data wykazu

2016

B

11

2016-12-09

2015

B

11

2015-12-23

2014

B

6

2014-12-23

2013

B

6

2013-12-17

2012

B

8

2012-12-20

2011

B

8

2012-12-20

2010

B

9

2010-11-06

2009

B

6

2009-05-05