Wol. 70, Nr 4 (2017)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Henryk Sławiński
293–308
Stanisław Wronka
309–340
Marek Kluz, Artur Sylwester Słomka
341–360
Roman Janiec
361–376

Recenzje

Jolanta Szarlej, Językowy obraz człowieka w profetycznych księgach Starego Testamentu, Bielsko-Biała 2013
Tomasz Maria Dąbek
379–380
Lubomir Hampl, Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Ptactwo czyste i nieczyste, Bielsko-Biała 2014
Tomasz Maria Dąbek
381–383