Biblijne i teologiczne podstawy nauki Kościoła katolickiego o małżeństwie

Autor

  • Roman Janiec Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.242

Słowa kluczowe:

Biblia, Kościół katolicki, małżeństwo

Abstrakt

Małżeństwo ma swoje bardzo mocne zakorzenienie w Piśmie Świętym zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Na przestrzeni wieków Tradycja Kościoła wypracowała naukę opartą na Biblii dotyczącą małżeństwa i rodziny. Postanowienia soborów oraz wypowiedzi poszczególnych papieży konkretyzowały to nauczanie. Podkreślić należy również to, że małżeństwo katolickie jest sakramentem, w którym Pan Bóg udziela nowożeńcom szczególnej łaski do realizowania swego powołania. Celem niniejszego artykułu będzie ukazanie biblijnych podstaw małżeństwa oraz jego zakorzenienia w nauce Kościoła.

Bibliografia

Benedykt XVI. (2008). Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary. Pedagogika Katolicka, (2), 14–19.

Bressan, G., & Riva, A. (1983). Drogi wiodące ku miłości. In M. Adinolfi & M. Masini (Eds.), S. W. Gaudyn (Trans.), Małżeństwo chrześcijańskie. Komentarze egzegetyczno-duszpasterskie do czytań biblijnych (pp. 34–42). Warszawa: Pax.

Burggraf, J. (2010). Matka Pięknej Miłości. In L. Melina, S. Grygiel, J. Skoczylas, K. Halat, & P. Herbich (Eds.), Miłować ludzką miłość: dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie (pp. 261–276). Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja kultury m. st. Warszawy.

Burke, R. L., & Alançon, G. d’. (2016). Kardynał w sercu Kościoła. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

Catechism of the Catholic Church. (1992, October 11).

Codex Iuris Canonici. (1983).

Francis. (2016, April 8). Amoris letitia.

Goleń, J. (2013). Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Granat, W. (1974). Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie: zarys dogmatyki katolickiej. T. 2. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Graubner, J. (2007). Czy Europa potrzebuje pedagogiki katolickiej. Pedagogika Katolicka, (1a), 20–26.

John Paul II. (1979, March 2). Redemptor hominis.

John Paul II. (1981a, September 14). Laborem exercens.

John Paul II. (1981b, November 22). Familiaris consortio.

John Paul II. (1987a, March 25). Redemptoris Mater.

John Paul II. (1987b, December 30). Solicitudo rei socialis.

John Paul II. (1990, December 7). Redemptoris missio.

Kołodziej, D. (2014). Rodzina chrześcijańska – uczestnictwo w misji Kościoła na podstawie Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio. In W. Dłubacz (Ed.), Wokół pojęcia świętości. W nawiązaniu do życia i myśli św. Jana Pawła II (pp. 151–160). Lublin; Stalowa Wola: Katedra Filozofii Boga Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Fundacja Uniwersytecka.

Kowalczyk, S. (1990). Człowiek w myśli współczesnej: filozofia współczesna o człowieku. Warszawa: Michalineum.

Kułaczkowski, J. (2001). Idealna kobieta. Stalowa Wola.

Kułaczkowski, J. (2005). Rozumienie funkcji wychowawczej rodziny. Społeczeństwo i Rodzina, (1), 62–69.

Łęcicki, G. (2011). Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

Maciaszek, J. (2010). Wiktymologiczne aspekty przemocy w rodzinie. In J. Maciaszek (Ed.), Zjawisko przemocy we współczesnym świecie. Wybrane aspekty (pp. 37–52). Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie.

Mariański, J. (2003). Między sekularyzacją i ewangelizacją: wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Myla, O. (2014). Czystość małżeńska podstawą właściwej relacji. In W. Surmiak (Ed.), Rodzina miłością wielka (?) (pp. 213–224). Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Narecki, Z. (2011). Urzeczywistnianie sakramentalnych wymiarów małżeństwa w świetle adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio. Społeczeństwo i Rodzina, (2), 34–47.

Nossol, A. (1990). Miejsce rodziny w Mysterium Salutis. In K. Majdański (Ed.), Teologia małżeństwa i rodziny. T. 2 (pp. 26–40). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Ozorowski, E. (1990). Kościół domowy w Kościele Powszechnym. In K. Majdański (Ed.), Teologia małżeństwa i rodziny. T. 2 (pp. 41–49). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Pokrywka, M. (2010). Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sarmiento, A. (2002). Małżeństwo chrześcijańskie: podręcznik teologii małżeństwa i rodziny. Kraków: Wydawnictwo M.

Scola, A. (2010). Boża tajemnica miłości w nauczaniu Jana Pawła II. In L. Melina, S. Grygiel, J. Skoczylas, K. Halat, & P. Herbich (Eds.), Miłować ludzką miłość: dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie (pp. 27–38). Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja kultury m. st. Warszawy.

Sieroń, R. (2014). Wychowanie do bycia świętym w świetle eksploracji źródeł biblijnych. In W. Dłubacz (Ed.), Wokół pojęcia świętości. W nawiązaniu do życia i myśli św. Jana Pawła II (pp. 43–61). Lublin; Stalowa Wola: Katedra Filozofii Boga Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Fundacja Uniwersytecka.

Sojka, J. (2008). Życie moralne drogą do mądrości. In J. Zimny (Ed.), Formatio catholica w duchu świętego Pawła (pp. 47–92). Stalowa Wola; Sandomierz: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Pedagogiki Katolickiej; Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Sandomierzu.

Styczeń, T. (1990). Kryzys w teologii moralnej? In K. Majdański (Ed.), Teologia małżeństwa i rodziny. T. 2 (pp. 95–110). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Szmulewicz, H. (2010). Stworzenie i odkupienie idą razem. Pedagogika Katolicka, (6), 109–119.

Vatican Council II. (1964, November 21). Lumen gentium.

Vatican Council II. (1965, December 7). Gaudium et Spes.

Wielgus, S. (2007). Pedagogia i formacja młodzieży. Pedagogika Katolicka, (1), 11–22.

Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Wolicki, M. (2003). Komunikacja interpersonalna w ujęciu psychologicznym. In J. Zimny (Ed.), Komunikacja w katechezie (pp. 71–91). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Wolicki, M. (2011). Uwarunkowania wolności człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Społeczeństwo i Rodzina, (2), 52–59.

Wójtowicz, M. (2014). Uczciwość jako cecha relacji małżeńskiej. In W. Surmiak (Ed.), Rodzina miłością wielka (?) (pp. 98–107). Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Zabawa, K., & Łukoszczyk, K. (Eds.). (2014). Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy: Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus.

Zwoliński, A. (2009). Wychowanie do czystości. Pedagogika Katolicka, (4), 74–84.

Opublikowane

2017-12-31

Jak cytować

Janiec, R. (2017). Biblijne i teologiczne podstawy nauki Kościoła katolickiego o małżeństwie. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 70(4), 361–376. https://doi.org/10.21906/rbl.242

Numer

Dział

Artykuły