Wol. 62, Nr 4 (2009)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Wacławowi Świerzawskiemu…
 
PDF
243–244
Biskup Wacław Świerzawski
Adelajda Sielepin
PDF
245–248
Publikacje biskupa Wacława Świerzawskiego na łamach czasopisma „Ruch Biblijny i Liturgiczny”
Jarosław A. Superson
PDF
249–250

Artykuły

Sylwester Jędrzejewski
PDF
253–268
Joanna Nowińska
PDF
269–283
Marek Jagodziński
PDF
285–293
Paweł Marek Mucha
297–302

Refleksje, komentarze

Jacek Stefański
PDF
303–310

Sprawozdania, wiadomości

VI walne zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 47. Sympozjum Biblistów Polskich (Olsztyn, 22–24 września 2009)
Marcin Majewski
PDF
311–312
45. Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych (Lublin, 8–10 września 2009)
Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson
PDF
312–314

Recenzje

O. FRANCISZEK MAŁACZYŃSKI OSB, Misterium paschalne w Polsce. Polskie zwyczaje liturgiczne w Święte Triduum ukrzyżowania, pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2006, 112 s. (Modlitwa Kościoła, 8)
Tomasz Maria Dąbek
PDF
315–317
Biblia w katechezie, red. J. Kochel, J. Kostorz, Opole 2005, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 111 s.
Józef Stala
PDF
318–320