Maryja i słowo Boże w Łk 2, 19. 51b

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3682

Słowa kluczowe:

Łk 2, 19, Łk 2, 51, Ewangelia Dzieciństwa, Łk 1–2, Maryja, słowo Boże

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przedstawienia relacji Maryi ze słowem Bożym w kontekście dwóch wersetów z Łukaszowej Ewangelii Dzieciństwa, które bezpośrednio nawiązują do tego zagadnienia. Podjęte analizy dotyczą charakterystyki literackiej tekstu greckiego i polskiego przekładu Łk 2, 19. 51b, a także wyjaśnienia egzegetycznego w nawiązaniu do sekcji Łk 1–2 i całości dwudzieła Łukasza (Łk–Dz). W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że oba teksty są do siebie podobne, jednocześnie posiadają właściwe sobie cechy charakterystyczne. Postawa Maryi wobec słowa Bożego jest działaniem trwałym, które wyróżnia Ją na tle innych bohaterów narracji Łukaszowej.

Bibliografia

Benedykt XVI. (2010). Verbum Domini. Libreria Editrice Vaticana.

Bock, D. L. (1994). Luke. Volume 1. 1:1–9:50. Baker Academic.

Bovon, F. (2002). Luke 1. A Commentary on the Gospel of Luke 1 : 1–9 : 50. Fortress Press.

Danker, F. W. (2000). A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. The University of Chicago Press.

Haręzga, S. (1994). Maryjny aspekt Jezusowego błogosławieństwa o słuchających i zachowujących słowo Boże (Łk 11, 27–28). Tarnowskie Studia Teologiczne, 13, 185–205.

Haręzga, S. (2017). Maryja wzorem doskonałego ucznia Chrystusa. Salvatoris Mater, 19, 1–23.

Krawczyk, R. (2014). Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2, 25–35). Studia Redemptorystowskie, 12, 255–264.

Kudasiewicz, J. (1991). Matka Odkupiciela. Wydawnictwo Jedność.

Kudasiewicz, J. (2002). Biblijna droga pobożności maryjnej. Wydawnictwo Jedność.

Kudasiewicz, J. (2004). Maryja Nauczycielką kontemplacji. In H. Witczyk (Ed.), Uważajcie, jak słuchacie (Łk 8, 18). Teoria i praktyka lectio divina (pp. 77–89). Instytut Teologii Biblijnej Verbum.

Mickiewicz, F. (2011). Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Edycja Świętego Pawła.

McHugh, J. (1998). Maryja w Nowym Testamencie. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.

Nestle, E., Aland K. (2012). Novum Testamentum Graece. Deutsche Bibelgesellschaft.

Ozorowski, M. (2003). Maryja wzorem ucznia Chrystusowego. Studia Teologiczne, 21, 31–39.

Paciorek, A. (2001). Elementy składniowe biblijnego języka greckiego. Instytut Teologii Biblijnej Verbum.

Paweł VI. (1974). Marialis cultus.

Piwowar, A. (2016). Składnia języka greckiego Nowego Testamentu. Wydawnictwo KUL.

Popowski, R. (2006). Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych. Vocatio.

Popowski, R., Wojciechowski, M. (2006). Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. Vocatio.

Sobór Watykański II. (1964). Lumen Gentium.

Sotowski, W. (1972). Maryja przechowywała wszystkie te słowa w sercu swoim (Łk 2, 19. 51b). In F. Gryglewicz (Ed.), Studia z teologii św. Łukasza (pp. 88–104). Księgarnia św. Wojciecha.

Szymik, S. (2013). Współczesne modele egzegezy biblijnej. Wydawnictwo KUL.

Walczak, B. (2003). Maryja wzorem słuchacza słowa Bożego. In T. M. Dąbek (Ed.), Utwierdzaj twoich braci (pp. 89–108). Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec.

Wielgut, F. (2020). Maryja, uczennica Pańska, wzorem bycia uczniem Chrystusa (Łk 1, 26–38; 2, 19. 51). Sympozjum, 24(2), 161–175. https://doi.org/10.4467/25443283SYM.20.025.12956

Witkowski, S. (2013). Pierwsze wyznanie Synostwa Bożego przez Jezusa (Łk 2, 41–52). Polonia Sacra, 17(2), 219–229. https://doi.org/10.15633/ps.376

Wronka, S. (2004). Transliteracja i transkrypcja alfabetu greckiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 57(2), 91–101. https://doi.org/10.21906/rbl.490

Opublikowane

2021-03-31

Jak cytować

Domka, N. (2021). Maryja i słowo Boże w Łk 2, 19. 51b. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 74(1), 5–15. https://doi.org/10.21906/rbl.3682

Numer

Dział

Artykuły