Wol. 66, Nr 4 (2013)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF (English)

Spis treści

Artykuły

Anna Maria Wajda
293–316
Marek Szczerbiński
317–329
Stanisław Mieszczak
331–349
Waldemar Pałęcki
351–369

Recenzje

Anna Bąk, Perswazyjna funkcja cytatów przywołanych z Księgi Izajasza w 1 Kor 1, 18–3, 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2010, 324 s.
Tomasz Maria Dąbek
373–376
Peter Caban, Dejiny kresťanskej liturgie v staroveku, Vydavateľstvo Paulínky, Praha 2012, 135 s.
Anna Ivančáková
377–380
Roman Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 2012, 346 s.
Kazimierz Panuś
381–384