Biblijny świat zwierząt

Autor

  • Anna Maria Wajda Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.72

Słowa kluczowe:

Zwierzęta, Biblia, klasyfikacja, znaczenie, symbolika

Abstrakt

Liczne wzmianki o zwierzętach na kartach Biblii są potwierdzeniem dobrej znajomości świata przyrody przez autorów natchnionych. W odniesieniu do obowiązującej obecnie klasyfikacji organizmów żywych i metod badawczych, jakimi posługuje się współczesna zoologia, nie mają one charakteru dociekań naukowych. Świadczą natomiast o umiejętności wnikliwej obserwacji zwierząt, czego wyrazem jest nie tylko znajomość wyglądu przedstawicieli poszczególnych gatunków, ale także specyficznych zachowań związanych ze sposobem ich życia. Dotyczy to nie tylko zwierząt udomowionych i hodowanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa, mleka, skór oraz siły roboczej, ale i dzikich reprezentantów świata fauny. Biblijne wzmianki o tych ostatnich odnoszą się do gatunków postrzeganych jako szczególnie niebezpieczne dla człowieka i zwierząt domowych, do których zaliczyć należy lwy, wilki, niedźwiedzie, lamparty czy węże. Wśród biblijnych dzikich zwierząt są również takie, które swym wyglądem i zręcznością budziły podziw, czego przykładem są odniesienia do gazeli, jeleni, koziorożców, a nawet gołębi. Równocześnie należy podkreślić, że ten bogaty świat zwierzęcy jest jedynie barwnym tłem dla biblijnej historii zbawienia oraz narzędziem pomocnym w przekładaniu orędzia Boga na język ludzki. Dlatego poznanie znaczenia i symboliki zwierząt pojawiających się na kartach Pisma Świętego pozwala współczesnemu człowiekowi lepiej zrozumieć perykopy biblijne, w których są one przywoływane.

Opublikowane

2013-12-31

Jak cytować

Wajda, A. M. (2013). Biblijny świat zwierząt. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 66(4), 293–316. https://doi.org/10.21906/rbl.72

Numer

Dział

Artykuły