XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 53. Sympozjum Biblistów Polskich (Toruń, 22–24 września 2015)

  • Anna Maria Wajda Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Opublikowane
2016-12-31
Dział
Sprawozdania, wiadomości