Wol. 70, Nr 1 (2017)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Piotr Liszka
5-25
Jacek Stefański
27-37
Anna Maria Wajda
39-51
Joanna Nowińska
53-68
Peter Caban
69-80

Sprawozdania, wiadomości

XIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 54. Sympozjum Biblistów Polskich (Rzeszów, 19–21 września 2016)
Stanisław Wronka
83-90
XXVIII Sympozjum Liturgiczne Świadomość eucharystyczna wczoraj i dziś (Ląd nad Wartą, 17 października 2014)
Radosław Błaszczyk
91-96