Wol. 70, Nr 1 (2017)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Piotr Liszka
5–25
Jacek Stefański
27–37
Anna Maria Wajda
39–51
Joanna Nowińska
53–68
Peter Caban
69–80

Sprawozdania, wiadomości

XIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 54. Sympozjum Biblistów Polskich (Rzeszów, 19–21 września 2016)
Stanisław Wronka
83–90
XXVIII Sympozjum Liturgiczne Świadomość eucharystyczna wczoraj i dziś (Ląd nad Wartą, 17 października 2014)
Radosław Błaszczyk
91–96