Dlaczego Jezus nazwał siebie „Chlebem Życia”?

Autor

  • Jacek Stefański Wigry

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.284

Słowa kluczowe:

chleb, Chleb Życia, chleby pokładne, Eliasz, Eucharystia, manna, Melchizedek, Mojżesz, Najświętszy Sakrament, ofiara, Przymierze, świątynia

Abstrakt

Dlaczego Pan Jezus określił siebie jako Chleb Życia? Niewątpliwie pragnął dać nam siebie w Eucharystii. Ale dlaczego wybrał postać chleba, aby to uczynić? Począwszy od pierwszej wzmianki o chlebie w hebrajskim tekście Księgi Rodzaju i etymologicznego znaczenia tego słowa można zauważyć, w jaki sposób Bóg przygotowywał naród w celu ostatecznego objawienia realnej obecności swojego Syna w Najświętszym Sakramencie. Pierwszym chlebem, który stal się znakiem błogosławieństwa był chleb ofiarowany Abrahamowi przez Melchizedeka. Następnie Bóg zesłał mannę dla Izraelitów na pustyni jako chleb z nieba. Później kazał im przygotować chleby pokładne, które były szczególnym znakiem Jego Przymierza i miłości do narodu Izraela. Oczekiwania mesjańskie w tradycji żydowskiej związane z nową, przyszłą manną wyrażają dalszy ciąg odsłaniającego się planu Bożego, który osiąga swój punkt kulminacyjny podczas Ostatniej Wieczerzy w świetle ostatecznej Ofiary Chrystusa na Krzyżu.

Bibliografia

Benedict XVI. (2007, February 22). Sacramentum caritatis.

Botterweck, G. J., Ringgren, H., & Fabry, H.-J. (Eds.). (1995). Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. 7. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

Ḥakham, ’Amos. (1991). Sefer Shemot: parashiyot mishpaṭim – peḳude. ספר שמות : פרשיות משפטים – פקודי. Jerusalem: Mosad ha-Rav Ḳuḳ.

John Paul II. (2003, April 17). Ecclesia de Eucharistia.

Ḳil, Y. (1997). Sefer Bereʼshit. Parshiyot Bereʼshit – Lekh lekha. Jerusalem: Mosad ha-Rav Ḳuḳ.

Köhler, L., Baumgartner, W., Stamm, J. J., & Dec, P. (Eds.). (2008). Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Vol. 1. (K. Madaj, Trans.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Pitre, B. J. (2011). Jesus and the Jewish roots of the Eucharist. Unlocking the secrets of the Last Supper. New York; London: Doubleday.

Reese, Ben. (2007). Give Us This Day Our Daily “Supersubstantial” Bread. Adoremus Bulletin, 13 (5). Retrieved from https://adoremus.org/2007/07/15/give-us-this-day-our-daily-quotsupersubstantialquot-bread/

Simonetti, M. (Ed.). (2001). Matthew 1–13. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press.

VanGemeren, W. (Ed.). (1997). New international dictionary of Old Testament theology and exegesis, Vol. 4. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Pub. House.

Zer-Kavod, M., & Ḳil, Y. (2014). The Bible Proverbs. Jerusalem: Mosad Harav Kook.

Opublikowane

2017-03-31

Jak cytować

Stefański, J. (2017). Dlaczego Jezus nazwał siebie „Chlebem Życia”?. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 70(1), 27–37. https://doi.org/10.21906/rbl.284

Numer

Dział

Artykuły