Ukrzyżowany czy Zmartwychwstały? Przemyślenia biblijno-liturgiczne o roli i miejscu krzyża w prezbiterium

Autor

  • Jacek Stefański Kalisz

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.140

Słowa kluczowe:

Krzyż, krucyfiks, zmartwychwstanie, prezbiterium, ołtarz, tabernakulum, msza święta, Eucharystia, przepisy, liturgia

Abstrakt

Artykuł ukazuje miejsce i cel krzyża w prezbiterium. Przepisy liturgiczne dotyczące tej kwestii mają swoje uzasadnienie w słowie Bożym. Krzyż z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego na ołtarzu przypomina, że istotą Eucharystii jest najświętsza ofiara Chrystusa złożona na Golgocie. Jest on również punktem odniesienia dla głębszego przeżywania mszy świętej. W związku z tym umieszczenie krzyża na środku ołtarza wydaje się wymownym podkreśleniem ofiarniczego wymiaru Eucharystii. Wraz z Chrystusem obecnym w tabernakulum wizerunek Chrystusa na krzyżu wskazuje na jedność paschalną Jego męki i zmartwychwstania, które urzeczywistniają się w czasie mszy świętej.

Opublikowane

2011-09-30

Jak cytować

Stefański, J. (2011). Ukrzyżowany czy Zmartwychwstały? Przemyślenia biblijno-liturgiczne o roli i miejscu krzyża w prezbiterium. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 64(3), 267–278. https://doi.org/10.21906/rbl.140

Numer

Dział

Refleksje, komentarze