Dzieje oddziaływania hellenizmu na chrześcijaństwo

Piotr Liszka

Abstrakt


Oddziaływanie hellenizmu na chrześcijaństwo istniało od początku do dziś i z pewnością będzie aż do końca świata. Zagrożenie stąd płynące jest poważne dlatego, że zjawisko to jest totalne, ogarnia wszelkie zakresy życia ludzkiego, a ponadto jest trudne do uchwycenia i trudno się przed nim ustrzec. Nie wszystko w tej kulturowej mieszance jest złe. W poszczególnych kulturach zawarte są jakieś wartości. Niebezpieczne jest mieszanie kultur, prowadzące do stwierdzenia, że wszystko jest dobre, a to, co nazywamy złem, może być wartością wtedy, gdy jest zespolone z dobrem, jako czynnik uzupełniający. Hellenizm dla chrześcijaństwa jest zagrożeniem. Niektóre jego elementy mogą być użyteczne wtedy, gdy zachowana jest wierność podstawowym zasadom chrześcijańskim, czyli w sytuacji zachowania pełnej ortodoksji.


Słowa kluczowe


hellenizm; chrześcijaństwo; początek; dzieje; oddziaływanie; kultura; Pismo Święte; podobieństwo; oryginalność

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Agua, A. del. (1987). Aproximacion al relato de los evangelios desde el midras/deras. Estudios bíblicos, 45 (3–4), 257–284.

Ander-Egg, E. (1967). El Servicio social en America Latina. Ensayos. Montevideo: Editorial Alfe.

Bartnik, C. S. (1999). Dogmatyka katolicka. 1. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Cuadrado, J. F. T. (1994). «Evangelio», obra abierta. Mayéutica, 20 (49), 9–78. https://doi.org/10.5840/mayeutica1994204957.

Czapiga, T. (1996). Antropocentryzm teologii Grzegorza z Elwiry: studium patrystyczno-teologiczne. Szczecin: Ottonianum.

Czerski, J. (1997). Metody interpretacji Nowego Testamentu. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.

De La Fuente, A. (1998). Trasfondo cultural del cuarto evangelio. Sobre el ocaso del dilema jud aísmo/gnosticismo. Estudios bíblicos, 56 (4), 491–506.

Evdokimov, P. (1996). Poznanie Boga w tradycji wschodniej: patrystyka, liturgia, ikonografia. (A. Liduchowska, Trans.). Kraków: Wydawnictwo M.

Fernández-Ardanaz, S. (1991). A la búsqueda del paradigma original del hombre. Scriptorium victoriense, 38 (1), 80–113.

Góźdź, K. (2002). Zwycięstwo wiary. Lublin: Standruk.

Lafont, G. (1997). Storia teologica della Chiesa. Itinerario e forme della teologia. Cinisello Balsamo: San Paolo.

Leks, P. (1997). „Słowo Twoje jest prawdą...” (J 17, 17). Charyzmat natchnienia biblijnego. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Liszka, P. (1992). Wpływ nauki o czasie na refleksję teologiczną. Warszawa: Palabra.

Llata, C. G. (1998). Misterio trinitario y misterio mariano en el Catecismo de la Iglesia Católica. Scriptorium victoriense, 45 (3), 245–351.

López Santidrian, S. (1981). Decurso de la heterodoxia mística y origen del alumbradismo en Castilla. Burgos: Facultad de Teología del Norte de España.

Mędala, S. (1993). Chrystologia Ewangelii św. Jana. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.

Mielgo, G. S. (1995). La obra de S. Juan, un modelo de inculturación. In Cristianismo y culturas. Problemática de inculturación del mensaje cristiano. Actas del VIII Simposio de Teología Histórica (pp. 235–246). Facultad de Teología San Vicente Ferrer de los Padres Dominicos.

Misiarczyk, L. (2000). Teologia wcielenia u Apologetów Greckich II wieku. Vox Patrum, 20 (38–39), 41–70.

Pannenberg, W. (1995). Człowiek, wolność, Bóg. (G. Sowiński, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Pikaza, X., & Silanes, N. (1992). Diccionario teológico el Dios cristiano. Salamanca.

Redpath, P. A. (1997). Wisdom’s odyssey. From philosophy to transcendental sophistry. Amsterdam: Rodopi.

Redpath, P. A. (2003). Odyseja mądrości. Od filozofii do transcendentalnej sofistyki. (M. Pieczyrak, Trans.). Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.

Ruiz de la Peña, J. L. (1988). Imagen de dios. Santander: Sal Terrae.

Uríbarri Bilbao, G. (1996). Monarquía y trinidad : el concepto teológico “monarchia” en la controversia “monarquiana.” Madrid: UPCO.

Vian, G. M. (1995). Cristianismo y culturas en la época patrística. In Cristianismo y culturas. Problemática de inculturación del mensaje cristiano. Actas del VIII Simposio de Teología Histórica (pp. 53–76). Facultad de Teología San Vicente Ferrer de los Padres Dominicos.

Wielgus, S. (1990). Badania nad Biblią w starożytności i w średniowieczu. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.283

Copyright (c) 2017 Piotr Liszka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)