46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Katowice, 7–9 września 2010)

Adelajda Sielepin, Jarosław A. Superson

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.135

Copyright (c) 2011 Adelajda Sielepin, Jarosław A. Superson

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)