Wol. 65, Nr 4 (2012)

Spis treści

Artykuły

Marcin Majewski
PDF
293–310
Robert Kantor
PDF
311–326
Barbara Surma
PDF
327–344
Katarzyna Kinga Walkowiak
PDF
345–364

Sprawozdania, wiadomości

48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Kalwaria Zebrzydowska, 11–13 września 2012)
Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson
PDF
365–368
IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 50. Sympozjum Biblistów Polskich (Warszawa, 18–20 września 2012)
Marcin Majewski
PDF
368–369
III Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad fontes liturgicos (Preszów, 25–26 października 2012)
Janusz Mieczkowski
PDF
370–373

Recenzje

LESŁAW DANIEL CHRUPCAŁA, The Kingdom of God. A Bibliography of 20th Century Research, Franciscan Printing Press, Jerusalem 2007, XLIV i 873 s. (Studium Biblicum Franciscanum. Analecta, 69)
Roman Mazur
PDF
375–376
ANDRZEJ STANISŁAW WÓJCIK, „Prawda” w Biblii hebrajskiej. Analiza logiczno-lingwistyczna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2010, 539 s.
Tomasz Maria Dąbek
PDF
376–377
RYSZARD WRÓBEL OFMConv, Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym! Lectio divina do opisu Męki i Zmartwychwstania w Ewangelii według św. Marka, Studio Perbene, Kraków 2010, 453 s.
Tomasz Maria Dąbek
PDF
377–379
HENRIKE FREY-ANTHES, Unheilsmächte und Schutzgenien, Antiwesen und Grenzgänger. Vostellungen von Dämonen im alten Israel, Fribourg-Göttingen 2007, 363 s. (Orbis Biblicus et Orientalis, 227)
Jerzy Woźniak
PDF
379–380
JAN FLIS, Vater unser im Himmel. Tiefsinnige Schönheit des Herren- und Kirchengebetes, Verlag Berger, St. Pölten-Stettin 2011, 316 s.
Tomasz Zaklukiewicz
PDF
380–382
Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, herausgegeben von Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen, t. 1, Kohlhammer, Stuttgart 2011, XXIV + 1096 [556] s.
Mirosław Jasinski
PDF
382–384