Implikacje dialogu – studium na temat spotkania Jetro i Mojżesza

Autor

  • Katarzyna Kinga Walkowiak Kielce

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.107

Słowa kluczowe:

Spotkanie Jetro z Mojżeszem, egzegeza biblijna, dialog międzyreligijny, natura dialogu, moment dialogiczny, wymiana darów, rady Jetro, konwersja na judaizm, kult Boga JHWH, ikona dialogu

Abstrakt

Perykopa dotycząca spotkania Jetro z Mojżeszem (Wj 18, 1–27) dostarcza wiele intere­sujących wniosków na temat natury dialogu międzyreligijnego. Korzystając z biblijnej egzegezy, analizy literackiej, a także z komentarzy rabinów, podjęto w artykule zadanie zbadania charakteru i konsekwencji dialogu. Uznając spotkanie kapłana madianickiego i Mojżesza za „moment dialogiczny”, szczególnie podkreślono znaczenie wymiany darów w procesie omawianego dialogu. Aby ów dialog mógł się dokonać, Jetro najpierw usłyszał i wyruszył na pustynię, a z kolei Mojżesz wyszedł naprzeciw swego teścia i opowiedział, co Bóg uczynił z Izraelem. Owocem tego dialogu okazało się złożenie ofiary całopalnej przez kapłana Jetro, udział w kulcie na cześć Boga JHWH. Dokonująca się w ten sposób wymiana darów przyczyniła się do rozwoju życia wiary osób dialogujących. Dialog Jetro i Mojżesza nacechowany zaufaniem, szacunkiem i pokornym przyjęciem dobrej rady może stać się wzorem czy też ikoną dla każdego dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego.

Opublikowane

2012-12-31

Jak cytować

Walkowiak, K. K. (2012). Implikacje dialogu – studium na temat spotkania Jetro i Mojżesza. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 65(4), 345–364. https://doi.org/10.21906/rbl.107

Numer

Dział

Artykuły