Historia i pamięć w biblijno-liturgicznym przekazie katechetycznym w koncepcji Sofii Cavalletti

Autor

  • Barbara Surma Kraków

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.106

Słowa kluczowe:

Typologia, znak liturgiczny, pamiątka, Katecheza Dobrego Pasterza

Abstrakt

Głównym zagadnieniem poruszanym w przedstawianym tekście jest koncepcja wychowania religijnego opracowanego przez Sofię Cavalletti, która ściśle wiąże się z przekazem historii oraz wychowuje do zrozumienia, czym jest pamięć w znaczeniu liturgicznym. Celem artykułu jest przedstawienie w zarysie teoretycznych podstaw Katechezy Dobrego Pasterza realizowanej na drugim i trzecim poziomie nauczania (dzieci od szóstego do dwunastego roku życia), opartej na metodzie znaku, wprowadzającej w historię i pamięć Narodu Wybranego. W pierwszej kolejności uzasadniony został wybór metody znaku w kontekście rozumienia historii w tradycji judeochrześcijańskiej oraz przekazu biblijno-liturgicznego. Katecheza Dobrego Pasterza w swym teoretycznym i praktycznym przesłaniu pozwala na zrozumienie historii w wymiarze czasu przeszłego – pamiątka i w antycypacji czasu przyszłego – oczekiwanie na paruzję, które dokonują się „tu i teraz”.

Opublikowane

2012-12-31

Jak cytować

Surma, B. (2012). Historia i pamięć w biblijno-liturgicznym przekazie katechetycznym w koncepcji Sofii Cavalletti. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 65(4), 327–344. https://doi.org/10.21906/rbl.106

Numer

Dział

Artykuły