48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Kalwaria Zebrzydowska, 11–13 września 2012)

Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.108

Copyright (c) 2012 Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)