Wol. 64, Nr 4 (2011)

Rzym

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Paweł Podeszwa
PDF
293–307
Jerzy Stefański
PDF
309–329
Robert Woźniak
PDF
331–356

Sprawozdania, wiadomości

Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2010
Kazimierz Panuś
PDF
357–367
Spotkanie homiletów Arbeitsgemeinschaft für Homiletik (Monachium, 27–30 września 2010)
Henryk Sławiński
PDF
368–370
„Pismo Święte w życiu i misji Kościoła”. Międzynarodowy Kongres nt. adhortacji apostolskiej „Verbum Domini” (Rzym, 2–4 grudnia 2010)
Stanisław Wronka
PDF
371–373
Sympozjum liturgiczne Znaczenie i działalność Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Wrocław, 17 maja 2011)
Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson
PDF
374–375
IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ars liturgica. L’arte a servizio della liturgia (Monastero di Bose, 2–4 czerwca 2011)
Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson
PDF
376–378

Recenzje

MARTINO SIGNORETTO, Metafora e didattica in Proverbi 1–9, Cittadella Editrice, Assisi 2006, 288 s. (Studi e ricerche. Sezione biblica)
Janusz Wilk
PDF
379–380
MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Etyka Biblii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 400 s.
Tomasz Maria Dąbek
PDF
381–382
ROMANO PENNA, Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze, Carocci editore, Roma 2011, 310 s.
Andrzej Mrozek
PDF
382–383