Wol. 69, Nr 1 (2016)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Tomasz Maria Dąbek
PDF
5–22
Adelajda Sielepin
PDF
23–47
Jan Dyduch
PDF
49–63
Piotr Kroczek
PDF
65–82

Recenzje

Kazimierz Lubowicki, Elementy duchowości w liturgicznych obrzędach sakramentu małżeństwa w Kościele zachodnim, Wrocław 2012, 555 s.
Ireneusz Werbiński
PDF
85–92
Franciszek Mickiewicz SAC, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, 684 s. (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 3.1); Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 12–24. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, 677 s. (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 3.2)
Tomasz Maria Dąbek
PDF
93–96