Wol. 62, Nr 3 (2009)

Wokół świętowania

Spis treści

Artykuły

Jarosław A. Superson
PDF
165–182
Janusz Mieczkowski
PDF
183–194
Jan Szczych
PDF
195–210

Refleksje, komentarze

Jan Szczepański
PDF
213–219

Sprawozdania, wiadomości

Konferencja naukowa Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie (Warszawa, 21 kwietnia 2009)
Jarosław A. Superson
PDF
221–224
Omówienie działalności naukowej i kościelnej kard. prof. Mariana Jaworskiego z okazji wręczenia medalu Bene Merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego 24 lutego 2009
Jan Dyduch
PDF
225–228

Recenzje

KS. ROMAN BOGACZ, Dzieło zbawienia w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007, 304 s.
Roman Pindel
PDF
229–231
KS. PIOTR OSTAŃSKI, Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, Poznań 2008, 898 s. (Studia i Materiały, 99)
Roman Pindel
PDF
231–234
S. ANNA EMMANUELA KLICH OSU, Kościół Chrystusa wspólnotą w Duchu Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne Ef 4, 1–16, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008, 147 s.
Stanisław Wypych
PDF
234–236
KS. MAREK PARCHEM, Księga Daniela. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, 896 s. (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament, 26)
Tomasz Niedźwiedzki
PDF
237–238
KS. BOGUSŁAW NADOLSKI, Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2008, 114 s.
Tomasz Maria Dąbek
PDF
238–240