Teologia wypowiedzi Jezusa z krzyża

Autor

  • Bogdan Zbroja Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.94

Słowa kluczowe:

Jezus, słowa z krzyża, śmierć, krzyż

Abstrakt

Artykuł prezentuje przesłanie teologiczne ostatnich słów, które Jezus wypowiedział z wysokości krzyża. Układ treści wyrażony jest w trzech relacjach Chrystusowych sentencji: słowa wypowiedziane do Boga – Ojca; zdania skierowane do dobrych ludzi, znajdujących się obok krzyża oraz tak zwane „autodeklaracje”, które wyrzekł Mistrz w sposób ogólny, nie adresując ich wprost do nikogo. Wszystkie te słowa mówią o miłości Mistrza, o Jego pełnej świadomości tego, co się dokonuje, i o podjętej dobrowolnie decyzji. Nade wszystko wyeksponowane jest w wypowiedziach Pana posłuszeństwo woli Boga wyrażonej w natchnionych słowach Pisma Świętego. Jezus realizuje wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu w wypowiedzianych słowach i dokonanych dziełach, które staną się treścią Nowego Testamentu.

Opublikowane

2012-09-30

Jak cytować

Zbroja, B. (2012). Teologia wypowiedzi Jezusa z krzyża. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 65(3), 211–224. https://doi.org/10.21906/rbl.94

Numer

Dział

Artykuły