Wol. 66, Nr 3 (2013)

Vaticanum II

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF (English)

Spis treści

Artykuły

Tomasz Bać
197–216
Roman Bogacz
217–232
Czesław Krakowiak
233–250
Bogdan Zbroja
251–264
Bogusław Mielec
265–280

Recenzje

Renata Jasnos, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego Wschodu, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, 485 s. (Humanitas. Studia Kulturoznawcze. Badania)
Tomasz Maria Dąbek
283–288