Aktualność Konstytucji Dei Verbum Soboru Watykańskiego II we współczesnej biblistyce

Bogdan Zbroja

Abstrakt


Artykuł traktuje o zakorzenieniu konstytucji o Bożym Objawieniu Soboru Watykańskiego II we współczesnym naukowym i eklezjologicznym podejściu do Pisma Świętego. Biblia bowiem wyrasta z wiary Kościoła i tę wiarę, wraz z Tradycją, buduje. Całość opracowana jest w trzech punktach. Najpierw uwaga skupia się na Bogu, który objawia człowiekowi samego siebie i swą wolę zbawienia ludzkości. Następnie jest mowa o sposobach komunikowania się Boga z człowiekiem przy pomocy autorów ludzkich oraz długi proces tworzenia dzieł natchnionych kanonu ksiąg świętych. Jest wreszcie podkreślona konieczność odpowiedzi człowieka na Boże Słowo, dzięki czemu istota ludzka wchodzi w dialog zbawczy ze swoim Ojcem, przez Jego Syna w Duchu Świętym. Wspólnota wiary Kościoła stanowi naturalne środowisko badań, lektury i życia Słowem Bożym, do czego zachęca w swoim zakończeniu Konstytucja Dei Verbum (nr 25).


Słowa kluczowe


Sobór Watykański II, Konstytucja Dei Verbum, Papieska Komisja Biblijna, Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini, biblistyka, aktualność

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.69

Copyright (c) 2013 Bogdan Zbroja

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)