„Zdrowa doktryna” jako podstawa jedności chrześcijan w Listach Pasterskich

  • Bogdan Zbroja Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: zdrowa doktryna, Listy Pasterskie, Nowy Testament, jedność

Abstrakt

„Zdrowa doktryna” obecna w Listach Pasterskich zawiera najbardziej wspólnototwórczy i umacniający komunię osób element pouczenia autora natchnionego skierowanego do dwóch przełożonych Kościoła: Tymoteusza i Tytusa. Obaj mają za zadanie dbać o „zdrowe zasady” postępowania ludzi sobie powierzonych, o czystą naukę, która nie błądząc po sprawach małej wagi, ukazuje najistotniejsze cele w ludzkim życiu, oraz o wzbudzanie wiary w Chrystusa i Jego królestwo. Tekst artykułu podzielony został na trzy paragrafy obejmujące „zdrowe”: διδασκαλία – całość nauczania moralnego, λόγος – słowa, przy pomocy których głosi się prawdę o zbawieniu, oraz πίστις – wiarę, jaką niezanieczyszczoną przekazuje się i jednocześnie wzbudza w bliźnim. Stanowią one łącznie jedyną „zdrową doktrynę” Kościoła apostolskiego umocnioną przez natchnienie Boże.

Bibliografia

Abramowiczówna, Z. (Ed.). (1960). Słownik grecko-polski. T. 2: E–K. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Achtemeier, P. J., & Berny, G. (Eds.). (1999). Encyklopedia biblijna (2nd ed.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Bachmann, H., & Slaby, W. A. (Eds.). (1987). Konkordanz zum Novum Testamentum Graece von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament (3rd ed.). Berlin; New York: Walter de Gruyter.

Brown, R. E., Fitzmyer, J. A., Murphy, R. E., & Chrostowski, W. (Eds.). (2001). Katolicki komentarz biblijny. (K. Bardski, Trans.). Warszawa: Vocatio.

Farmer, W. R., McEvenue, S. E., Levoratti, A. J., Dungan, D. L., Chrostowski, W., Mieszkowski, T., & Pachciarek, P. (Eds.). (2001). Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego: komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek (2nd ed.). Warszawa: Verbinum.

Gryziec, P. R. (2006). „Zdrowa nauka” w Listach Pasterskich. Collectanea Theologica, 76 (4), 5–28.

Hawthorne, G. F., Martin, R. P., Reid, D. G., Bardski, K., & Canghelaris, L. (Eds.). (2010). Słownik teologii św. Pawła. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Jasiński, A. S. (Ed.). (1997). Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Keener, C. S., Bardski, K., & Chrostowski, W. (2000). Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. (Z. Kościuk, Trans.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Mounce, W. D. (2014). Pastoral Epistles. (D. A. Hubbard, J. D. W. Watts, R. P. Martin, B. M. Metzger, G. W. Barker, J. W. Watts, & L. A. Losie, Eds.). Grand Rapids, Michigan: Zondervan.

Murphy-O’Connor, J. (1997). Paul a critical life. Berlin; New York: Oxford University Press.

Pindel, R. (2003). Magia czy Ewangelia? konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich. Kraków. Dom Wydawniczy Rafael.

Popowski, R. (1994). Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Romaniuk, K. (1998). Czyż nie płonęło w nas serce, gdy wyjaśniał nam pisma… Objaśnienia trudności nowotestamentalnych. Kraków. Wydawnictwo Bratni Zew.

Rubinkiewicz, R., & Chmiel, J. (Eds.). (1996). Wstęp do Nowego Testamentu. Poznań: Pallottinum.

Stachowiak, L., Kudasiewicz, J., & Langkammer, H. (Eds.). (1997). Ewangelia według św. Marka. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Stępień, J. (Ed.). (1979). Listy do Tesaloniczan i pasterskie. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Poznań: Pallottinum.

Zbroja, B. (2002). Znaczenie terminów własnych Ewangelii św. Jana dla jej teologii. Kraków. Wydawnictwo UNUM.

Opublikowane
2017-09-30
Dział
Artykuły