Wizerunek Boga jako budowniczego w narracji starotestamentalnej

Autor

  • Andrzej J. Obidowicz Kraków

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.7

Słowa kluczowe:

Bóg, Stary Testament, kosmogonia, budowla, budowniczy, inwestor, projektant, sanktuarium

Abstrakt

Wiele fragmentów Biblii Hebrajskiej przypisuje Bogu literalnie funkcję budowniczego, określanego przy pomocy imiesłowu czynnego בנה bōne(h). Niniejsze opracowanie podejmuje problematykę stworzenia świata, a także bezpośredniej oraz pośredniej działalności Boga jako inwestora, projektanta i budowniczego obiektów budowlanych – w szczególności sanktuariów Izraela. Biblijne przedstawienie tych Bożych działań pozostaje w ścisłym związku z kosmogonią oraz teologią starożytnych Hebrajczyków. Nie omówiono sensu alegorycznego i symbolicznego analizowanych fragmentów biblijnych. W wyniku podjętej analizy wyprowadzono konkluzję, iż funkcja Boga jako budowniczego stanowi ważny element Jego biblijnego wizerunku.

Bibliografia

Archutowski J., Kosmogonja biblijna Ks. Rodzaju I, 1–II, 4. W świetle starowschodnich opowiadań i nauki, Kraków 1934.

Brown F., Driver S. R., Briggs C. A., Hebrew-Aramaic and English Lexicon of the Old Testament, [w:] Bible Works 6.

Brzegowy T., Kosmologia (kosmogonia) biblijna, [w:] Duch i Oblubienica mówią: „przyjdź”. Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 78–85.

Brzegowy T., Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1–11, Tarnów 1998.

Brzegowy T., Prorok Natan i budowa świątyni, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40 (1987) nr 1, s. 7–19.

Clines D. J. A., The Dictionary of Clasical Hebrew, Sheffield 2001.

Cohen A., Talmud, przeł. R. Gromadka, Warszawa 1995.

Fürst J., Librorum sacrorum Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae quibus ad omnia canonis sacri vocabula tum hebraica tum chaldaica. Loci in quibus reperiuntur ad unum omnes certo ordine recensentur, Lipsiae 1932.

Obidowicz A. J., Przywódca-budowniczy sanktuarium Izraela według narracji starotestamentalnej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 64 (2011) nr 1, s. 57–64.

Parchem M., Świątynia według zwoju z groty 11 w Qumran, Warszawa 2006.

Parrot A., Wśród zabytków Samarii i Jerozolimy, Warszawa 1971.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami (Biblia Tysiąclecia), red. A. Jankowski, Poznań 1984.

Riedlinger W. J., Litera i Duch, „Communio” 3 (1986).

Ryken L., Wilhoit J. C., Longman T. III, Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, Warszawa 2003.

Scholem G., Judaizm. Parę głównych pojęć, Kraków 1991.

The Interpreters Dictionary of the Bible, ed. by G. A. Buttrick, New York 1962, t. 1: Cosmogony.

Theological Wordbook of the Old Testament, R. L. Harris, editor, G. L. Archer, associate editor, B. K. Waltke, associate editor, t. 1–2, Chicago 1980.

Opublikowane

2015-03-31

Jak cytować

Obidowicz, A. J. (2015). Wizerunek Boga jako budowniczego w narracji starotestamentalnej. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 68(1), 5–16. https://doi.org/10.21906/rbl.7

Numer

Dział

Artykuły