Wszechświat genialnym dziełem Boga według Hbr 3, 4

  • Andrzej J. Obidowicz Kraków
Słowa kluczowe: List do Hebrajczyków, wszechświat, analiza kontekstowa, geniusz, zamysł koncepcyjny, κατασκευάζω

Abstrakt

Spośród pism Nowego Testamentu funkcja Boga jako budowniczego jest najbardziej eksponowana w Liście do Hebrajczyków. W przedstawionym tutaj opracowaniu omówiono jedynie werset 3, 4. Zarówno przekłady polskie, jak i angielskie stosują tam do Boga termin „budowniczy” lub jego pochodne odsłowne. W niniejszym opracowaniu przedstawiono – na drodze analizy kontekstowej – uzasadnienie dla przekładu Hbr 3, 4 eksponującego zamysł koncepcyjny oraz kunszt Boga przy tworzeniu wszechświata.

Bibliografia

Aland, K., & Aland, B. (Eds.). (1983). The Greek New Testament (3rd ed.). [New York]; [London]: United Bible Societies.

Friberg, T., Friberg, B., & Miller, N. F. (2000). Analytical lexicon of the Greek New Testament. Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

Łach, S. (Ed.). (1959). List do Hebrajczyków: wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. Poznań: Pallottinum.

Liddell, H. G., & Scott, R. (1852). A lexicon abridged from the Greek-English lexicon of H. G. Liddell, M. A. and R. Scott, M. A. (4th ed.). Oxford: University Press.

Rahlfs, A. (Ed.). (1979). Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Rosłon, J. (1990). Gramatyka języka greckiego oparta na tekstach Starego, a zwłaszcza Nowego Testamentu dla studentów biblistyki i nauk pokrewnych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Opublikowane
2017-09-30
Dział
Artykuły