Wol. 64, Nr 1 (2011)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Zdzisław J. Kapera
PDF
5–20
Jan Dyduch
PDF
21–32
Witold Sadowski
PDF
33–54

Refleksje, komentarze

Andrzej J. Obidowicz
PDF
57–64
Dariusz Adamczyk
PDF
65–82

Sprawozdania, wiadomości

Międzywydziałowe sympozjum i warsztaty „koinonia – communio – wspólnota” (Kraków, 29 kwietnia 2010)
Krzysztof Porosło
PDF
83–85
7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010)
Stanisław Wronka
PDF
86–88

Recenzje

SEBASTIAN BROCK, An Introduction to Syriac Studies, revised second edition, Piscataway 2006, 78 s. (Gorgias Handbooks, 4)
Jerzy Woźniak
PDF
89–90
SEBASTIAN BROCK, The Bible in the Syriac Tradition, second revised edition, Piscataway 2006, 178 s. (Gorgias Handbooks, 7)
Jerzy Woźniak
PDF
90–91
MICHAEL SOKOLOFF, A Syriac Lexicon. A translation from the Latin. Correction, expansion, and update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum, Eisenbrauns, Gorgias Press, Winona Lake-Piscataway 2009, 1688 s.
Jerzy Woźniak
PDF
91–92
STANISŁAW KOZIARA, Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego (ujęcie filologiczno-normatywne), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, 382 s.
Roman Pindel
PDF
92–94
JAN SŁOMKA, Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, 230 s.
Sławomir Sosnowski
PDF
94–96