Cytaty z pieśni o Słudze Jahwe w Ewangeliach synoptycznych

  • Dariusz Adamczyk Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Słowa kluczowe: Sługa Jahwe, Jezus Chrystus, Ewangelie synoptyczne, Deutero-Izajasz

Abstrakt

Z treści Izajaszowych pieśni nie dowiadujemy się, kim jest Sługa (‘ebed) Jahwe. W Ewangeliach synoptycznych zawarte są cytaty z pierwszej i czwartej pieśni o Słudze Jahwe. Synoptycy w świetle zmartwychwstania Chrystusa w nowy sposób zinterpretowali starotestamentalne teksty. W Izajaszowym Słudze Jahwe widzą zapowiedź proroczą i typ samego Jezusa Chrystusa, Mesjasza i Zbawiciela. W Jezusie Chrystusie wypełnia się w sposób doskonały i ostateczny wszystko, co w Starym Testamencie zostało zapowiedziane o Słudze Jahwe. Ewangeliczny kontekst tych cytatów pozwala dostrzec w pieśniach o cierpiącym Słudze Bożym zapowiedź odkupieńczej męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Opublikowane
2011-03-31
Dział
Refleksje, komentarze