Szafarze sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Aktualne normy kanoniczne

Jan Dyduch

Abstrakt


Nauczanie Vaticanum II i okresu posoborowego nadały właściwe rozumienie wtajemniczeniu chrześcijańskiemu, które zasadza się na stopniowym włączaniu człowieka we wspólnotę z Jezusem Chrystusem i Jego mistycznym Ciałem, którym jest Kościół. Do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego należą chrzest, bierzmowanie i Eucharystia, których mogą udzielać szafarze zwyczajni i nadzwyczajni stosownie do przepisów prawa kanonicznego. Przepisy te ulegają rozwojowi i modyfikacji, pozostawiając niezmienne fundamentalne zasady pochodzenia Bożego.


Słowa kluczowe


wtajemniczenie chrześcijańskie; szafarz zwyczajny; szafarz nadzwyczajny; chrzest; bierzmowanie; Eucharystia

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Congregation for the Discipline of the Sacraments. (1973, January 29). Immensae caritatis.

Czerwik, S., Sztafrowski, E., & Kudasiewicz, J. (1981). Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. (J. Kudasiewicz, Ed.). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Dyduch, J. (2011). Posługi liturgiczne świeckich w posoborowym prawodawstwie polskim. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 64(1), 21–32. https://doi.org/10.21906/rbl.118

Dyduch, J. M. (1985). Udział świeckich w kulcie liturgicznym w świetle kodeksu prawa kanonicznego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 38(1), 16–28. https://doi.org/10.21906/rbl.1401

Ecclesiae de mysterio. (1997, August 15).

Krukowski, J. (Ed.). (2011). Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Vol. 3.2: Ks. 4, Cz. 1, Cz. 2, Cz. 3: Uświęcające zadanie Kościoła Sakramenty Pozostałe akty kultu Bożego Miejsca i czasy święte. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. (1995) (2nd ed.). Katowice: Księgarnia Św. Jacka.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. (1988). Katowice: Ksiegarnia św. jacka.

Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. (1987) (2nd ed.). Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Pastuszko, M. (1990). Szafarz sakramentu bierzmowania. Prawo Kanoniczne, 33(1–2), 101–132.

Paul VI. (1971, July 15). Divinae consortium naturae.

Plezia, M. (Ed.). (1969). Słownik łacińsko-polski. Vol. 3: I–O. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sztafrowski, E. (1986). Podręcznik prawa kanonicznego. Vol. 3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Umiński, J. (1959). Historia Kościoła. Vol. 1. (W. Urban, Ed.) (4th ed.). Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.

Vatican Council II. (1963, December 4). Sacrosanctum Concilium.

Vatican Council II. (1964, November 18). Lumen gentium.

Vatican Council II. (1965, November 18). Ad gentes divinitus.
DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.297

Copyright (c) 2018 Jan M. Dyduch

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)