Szafarze sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Aktualne normy kanoniczne

  • Jan Dyduch Kraków
Słowa kluczowe: wtajemniczenie chrześcijańskie, szafarz zwyczajny, szafarz nadzwyczajny, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

Abstrakt

Nauczanie Vaticanum II i okresu posoborowego nadały właściwe rozumienie wtajemniczeniu chrześcijańskiemu, które zasadza się na stopniowym włączaniu człowieka we wspólnotę z Jezusem Chrystusem i Jego mistycznym Ciałem, którym jest Kościół. Do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego należą chrzest, bierzmowanie i Eucharystia, których mogą udzielać szafarze zwyczajni i nadzwyczajni stosownie do przepisów prawa kanonicznego. Przepisy te ulegają rozwojowi i modyfikacji, pozostawiając niezmienne fundamentalne zasady pochodzenia Bożego.

Bibliografia

Congregation for the Discipline of the Sacraments. (1973, January 29). Immensae caritatis.

Czerwik, S., Sztafrowski, E., & Kudasiewicz, J. (1981). Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. (J. Kudasiewicz, Ed.). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Dyduch, J. (2011). Posługi liturgiczne świeckich w posoborowym prawodawstwie polskim. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 64(1), 21–32. https://doi.org/10.21906/rbl.118

Dyduch, J. M. (1985). Udział świeckich w kulcie liturgicznym w świetle kodeksu prawa kanonicznego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 38(1), 16–28. https://doi.org/10.21906/rbl.1401

Ecclesiae de mysterio. (1997, August 15).

Krukowski, J. (Ed.). (2011). Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Vol. 3.2: Ks. 4, Cz. 1, Cz. 2, Cz. 3: Uświęcające zadanie Kościoła Sakramenty Pozostałe akty kultu Bożego Miejsca i czasy święte. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. (1995) (2nd ed.). Katowice: Księgarnia Św. Jacka.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. (1988). Katowice: Ksiegarnia św. jacka.

Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. (1987) (2nd ed.). Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Pastuszko, M. (1990). Szafarz sakramentu bierzmowania. Prawo Kanoniczne, 33(1–2), 101–132.

Paul VI. (1971, July 15). Divinae consortium naturae.

Plezia, M. (Ed.). (1969). Słownik łacińsko-polski. Vol. 3: I–O. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sztafrowski, E. (1986). Podręcznik prawa kanonicznego. Vol. 3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Umiński, J. (1959). Historia Kościoła. Vol. 1. (W. Urban, Ed.) (4th ed.). Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.

Vatican Council II. (1963, December 4). Sacrosanctum Concilium.

Vatican Council II. (1964, November 18). Lumen gentium.

Vatican Council II. (1965, November 18). Ad gentes divinitus.

Opublikowane
2018-03-31
Dział
Artykuły