Wol. 71, Nr 1 (2018)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Debora Wiąckiewicz
5–23
Jacek Nowak
25–35
Leszek Jańczuk
37–52
Anna Rambiert-Kwaśniewska
53–72
Jan Dyduch
73–85

Sprawozdania, wiadomości

XXIX Sympozjum Liturgiczne Dawne i współczesne rozumienie sakramentu pokuty i pojednania (Ląd nad Wartą, 16 października 2015)
Radosław Błaszczyk
89–94
Digitalizacja i umiędzynarodowienie kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2016–2017
Sebastian Wojnowski
95–96