Datowanie Apokalipsy w świetle głosów tradycji

  • Leszek Jańczuk Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie
Słowa kluczowe: Apokalipsa, datowanie, Neron, Domicjan, Ireneusz, Euzebiusz, Tertulian, Wiktoryn, Hieronim

Abstrakt

Głosy tradycji dotyczące daty Apokalipsy są niejednorodne. Według starożytnych źródeł księga ta została napisana za cesarza Klaudiusza, Nerona, Domicjana oraz Trajana. Wśród tych wskazań najsilniejsze wsparcie uzyskuje cesarz Domicjan. Pierwszym zwolennikiem takiego datowania był Ireneusz. Pogląd Ireneusza był cytowany przez Euzebiusza, Wiktoryna, Hieronima i kilku innych Ojców Kościoła, stał się poglądem dominującym ze względu na przekonanie, że Ireneusz był uczniem ucznia Jana Apostoła, autora Apokalipsy. W rezultacie Ireneusz był powszechnie traktowany jako najlepsze źródło informacji na ten temat. Ten pogląd dominuje wśród biblistów po dzień dzisiejszy. Świadectwa na rzecz powstania Apokalipsy w czasach Nerona są nawet starsze, ale nie mają tak silnego oparcia wśród autorytetów. Pogląd ten był odrzucany przez większość ojców Kościoła. Obecnie jedynie niektórzy bibliści opowiadają się za czasami Nerona, jako datą powstania tej księgi.

Bibliografia

Aune, D. E. (1997). Revelation. Dallas, Texas: Word Books Publisher.

Beale, G. K. (1999). The book of Revelation. A commentary on the Greek text. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.

Charles, R. H. (1920). A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John. With introduction, notes, and indices; also the Greek text and English translation. Vol. 1. Edinburgh: T. & T. Clark.

Epiphanius. (1857). Sancti Patris nostri Epiphanii opera omnia. Lutetiae Parisiorum.

Gentry, K. L. (1989). Before Jerusalem fell. Dating the book of Revelation. An exegetical and historical argument for a pre-A.D. 70 composition. Tyler, Texas: Institute for Christian Economics.

Groote, M. de. (1999). Oecumenii commentarius in Apocalypsin. Lovanii: Peeters.

Guthrie, D. (1981). New Testament introduction (3rd ed.). Downers Grove: InterVarsity Press.

Hort, F. J. A. (1908). The Apocalypse of St. John I–III. The Greek text. With introduction, commentary, and additional notes. London: Macmillan and Co.

Linke, W. (2010). Data powstania i temat główny Apokalipsy Jana we wczesnej tradycji kościelnej. In W. Linke (Ed.), Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15, 58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.

Mędala, S., & Gryglewicz, F. (1996). Apokalipsa św. Jana. In R. Rubinkiewicz (Ed.), Wstęp do Nowego Testamentu. Poznań: Pallottinum.

Migne, J.-P. (Ed.). (1845). Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi opera omnia. Tomus tertius, pars altera. Paris.

Mounce, R. H. (1998). The Book of Revelation. Grand Rapids, Mich: W. B. Eerdmans.

Newton, I. (1922). Sir Isaac Newton’s Daniel and the Apocalypse. With an introductory study of the nature and the cause of unbelief, of miracles and prophecy. (W. Whitla, Ed.). London: John Murray.

Robinson, J. A. T. (1976). Redating the New Testament. London: S.C.M. Press.

Sandoval, C. (2010). Can Christians Prove the Resurrection? A Reply to the Apologists. Victoria: Trafford Publishing.

Schaff, P. (1950). History of the christian church. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.

Severus, S. (1560). Sulpitii Severi Aquitani Sacrae historiae a mundi exordio ad sua usq. tempora deductae, libri duo. Item Dorothei episcopi Tyri, qui sub Constantino Magno vixit, de vita prophetarum & apostolorum synopsis. Quibus accessit rerum & verborum index copiosus. (J. Faber, Ed.). Parisiis: Apud G. Guillard & A. Warencore.

Statius, P. P. (2003). Silvae. (D. R. Shackleton Bailey, Ed.). Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Swete, H. B. (Ed.). (1906). The Apocalypse of St. John. The Greek text, with introduction notes and indices. London: Macmillan & Co.

Theophylactus, & Migne, J.-P. (1864). Theophylacti Bulgariæ archiepiscopi Opera quæ reperiri potuerunt omnia. Parisiis.

Woodhouse, J. C. (1805). The Apocalypse or, the revelation of Saint John. Translated with critical notes, critical and explanatory. London: Printed for J. Hatchard.

Woods, D. J. (1990). Statius’ “Silvae” and John’s “Apocalypse”: Some Parallel and Contrastive Motifs. Dallas Theological Seminary.

Zwiep, A. W. (2004). Judas and the choice of Matthias. A study on context and concern of Acts 1 : 15–26. Tübingen: Mohr Siebeck.

Opublikowane
2018-03-31
Dział
Artykuły