Wol. 40, Nr 2 (1987)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

André Lemaire
PDF
97–105
André Lemaire
PDF
105–110
Augustyn Jankowski
PDF
110–119
Zdzisław Jan Kapera
PDF
119–132
Jan Dyduch
PDF
133–141
Norbert Mendecki
PDF
142–143
Michał Chorzępa
PDF
144–153

Refleksje, komentarze

Bóg Panem życia
Tadeusz Brzegowy
PDF
153–159
O czytaniu Pisma Świętego przez kapłana
Stanisław Strzelecki
PDF
159–163
Modlitwa liturgiczna
Stanisław Urbański
PDF
164–169

Recenzje

Teologie Nowego Testamentu w języku polskim
Hugolin Langkammer
PDF
169–172
ALFRED LÄPPLE, Od egzegezy do katechezy, przełożył Bernard Białecki, Warszawa 1986
Stanisław Pisarek
PDF
172–175
GERHARD VON RAD, Teologia Starego Testamentu, przeł. Bogusław Widła, Warszawa 1986
Antoni Tronina
PDF
175–176
KARL MATTHIAE, WINFRIED THIEL, Biblische Zeittaflen. Geschichtliche Abrisse, 19 chronologische Übersichten, 20 Überblickstafeln und 10 Landkarten zur alt- und neutestamentlichen Zeit, Berlin 1985
Dominik Tomczyk
PDF
176–177
PETER DSCHULNIGG, Sprache, Redaktion und Intention des Markus-Evangeliums. Eigentümlichkeiten der Sprache des Markus-Evangeliums und ihre Bedeutung für die Redaktionskritik, Stuttgart 1984
Janusz Czerski
PDF
177–178
JACOB KREMER, Lazarus. Die Geschichte einer Auferstehung. Text, Wirkungsgeschichte und Botschaft von Joh 11, 1–46, Stuttgart 1985
Janusz Czerski
PDF
179–180
JACEK KOLBUSZEWSKI, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław 1985
Jerzy Chmiel
PDF
180–181
Zwycięzca śmierci. Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocną, Opole 1984
Marian Fular
PDF
181
ELŻBIETA ANNA LUBIŃSKA, Salamandra, Kraków–Wrocław 1986
Marian Fular
PDF
181–182
Przegląd bibliograficzny
Tadeusz Matras
PDF
183
Książki nadesłane do redakcji
Tadeusz Matras
PDF
184