ALFRED LÄPPLE, Od egzegezy do katechezy, przełożył Bernard Białecki, Warszawa 1986

  • Stanisław Pisarek Katowice
Opublikowane
1987-04-30
Dział
Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>