Wol. 53, Nr 3–4 (2000)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Izabela Jaruzelska
PDF
133–143
Piotr Briks
PDF
143–161
Stanisław Włodarczyk
PDF
161–172
Piotr Muchowski
PDF
172–180
Wiesław Kic
PDF
180–188

Refleksje, komentarze

Tomasz Maria Dąbek
PDF
189–198
Antoni Tronina
PDF
199–206
Zbigniew Kiernikowski
PDF
206–213
Stanisław M. Kałdon
PDF
213–222
Bogusław Nadolski
PDF
222–228
Tomasz Maria Dąbek
PDF
228–237

Teksty, dokumenty

Okólnik do przewodniczących konferencji biskupów w Europie (23 października 1999)
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
PDF
237–240

Sprawozdania, wiadomości

Bibliści u Żydów i Arabów w roku jubileuszowym. 55. Zjazd SNTS, Tel Awiw 2000
Stanisław Pisarek
PDF
241–251
Eschatologia u schyłku tysiąclecia. 
38. Sympozjum Biblistów Polskich. Kraków 2000
Stanisław Wronka
PDF
251–258
Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 1999
Kazimierz Panuś
PDF
258–265
Wystawa szkolna „Z Biblią w trzecie tysiąclecie”
Józefa Teresa Miedzińska
PDF
265–268

Nekrologi

Śp. ks. Michał Komasa (1914-1996)
Tadeusz Matras
PDF
268–271
Śp. o. Józef Benedykt Paściak OP (1914-2000)
Cyprian Jan Wichrowicz
PDF
271–276
Claus Westermann (1910-2000)
Jerzy Chmiel
PDF
276–277

Recenzje


Rolf Rendtorff, Theologie des Alten Testaments. Ein kanonischer Entwurf. Band 1: Kanonische Grundlegung. Neukirchen-Vluyn 1998, s. 404
Zdzisław Małecki
PDF
277–278
Josef Schreiner, Das Alte Testament verstehen. Ergänzungsband zum Alten Testament, Wurzburg Echter Verlag 1999, s. 248
Zdzisław Małecki
PDF
278–280
Richard Lebeau, Une histoire des Hébreux. De Moïse à Jésus. Editions Tallandier, seria Documents d’histoire, Paris 1998, s. 291
Dariusz Długosz
PDF
280–282
HANS M. BARSTAD, The Babylonian Capticity of the Book of Isaiah. Exilic Judah and the Provenance of Isaiah 40-55, Oslo 1997, s. 120
Zdzisław Małecki
PDF
282–283
Samuel Cheon, The Exodus Story in the Wisdom of Solomon. A Study in Biblical Interpretation, Journal for the Study of the Pseudoepigrapha Supplement Series 23, Sheffield Accademic Press. England 1997, s. 153
Bogdan Poniży
PDF
284–288
KS. JACEK KUCHARSKI, Spocząć ze swymi przodkami, Lublin 1998, Wydawnictwo KUL, s. 196
Tadeusz Matras
PDF
288–289
Życie religijne w Biblii, redaktor ks. Gabriel Witaszek, wyd. KUL, Lublin 1999
Jan Jachym
PDF
289–290
KS. PIOTR BRIKS, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1999, s. 423
Przemysław Dec
PDF
291–292
KS. ANTONI PACIOREK, Ewangelia umiłowanego ucznia, Red. Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 422
Antoni Tronina
PDF
292–293
O. AUGUSTYN JANKOWSKI OSB, Trwajcie mocno w wierze (1 Kor 16, 13). Wołanie Nowego Testamentu o prawowierność, Tyniec — Wydawictwo Benedyktynów, Kraków 1999, s. 256
Stanisław Pisarek
PDF
293–295
KS. BOGUSLAW NADOLSKI TChr, Ewangeliarz — więcej niż księga święta, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000, s. 38
Józef Wacław Boguniowski
PDF
295–296
HENRYK FROS SJ, FRANCISZEK SOWA, Księga imion i świętych, t. 4, M-P, Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, Kraków 2000
Jerzy Chmiel
PDF
296–297
KS. KAZIMIERZ PANUŚ, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. I: Kaznodziejstwo w Kościele Powszechnym, Wydawnictwo M, Kraków 1999, s. 541
Stanisław M. Kaldon
PDF
297–299
Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 1456
Kazimierz Panuś
PDF
299–303
Tematy rozpraw doktorskich z zakresu liturgiki napisanych w Krakowie
Tadeusz Matras
PDF
303–304
Przegląd bibliograficzny
Tadeusz Matras
PDF
305–312
Książki nadesłane do redakcji
 
PDF
312