Pismo Święte narzędziem dialogu z Bogiem

Autor

  • Stanisław Wronka Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.256

Słowa kluczowe:

Pismo Święte, Bóg, dialog, narzędzie, lectio divina, integralna lektura Biblii, św. Hieronim, św. Teresa z Lisieux, Sobór Watykański II, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI

Abstrakt

Pismo Święte jest podstawą chrześcijaństwa i kodem całej kultury, dlatego jego znajomość jest nieodzowna dla każdego chrześcijanina i człowieka. Jednak ciągłe powracanie do tych samych tekstów wydaje się pozbawione sensu. Autor artykułu pokazuje, że takie przekonanie jest niesłuszne, gdyż słowo, a więc i Biblia, Pismo Święte jest podstawą chrześcijaństwa i kodem całej kultury, dlatego jego znajomość jest nieodzowna dla każdego chrześcijanina i człowieka. Ma nie tylko funkcję informacyjną, ale także ekspresyjną i apelacyjną. Prawdy zawarte w Piśmie Świętym można opanować, chociaż przy sporej objętości ksiąg biblijnych i przepaści czasowo-kulturowej, która nas od nich dzieli, nie jest to zadanie łatwe. Natomiast wyrażanie siebie i apel kierowany przez Boga do człowieka wymagają ciągłej odpowiedzi ze strony człowieka. Pismo Święte jest narzędziem dialogu Boga z człowiekiem i dlatego musi być ciągle czytane, jeśli ten dialog ma trwać i prowadzić do komunii z Bogiem, do uczestnictwa w Jego naturze. Ta lektura nie może zatrzymywać się na wymiarze informacji, ale musi objąć wszystkie funkcje słowa, musi być integralna. Przykładem takiej lektury jest lectio divina podejmowana przez wieki.

Bibliografia

Alonso Schökel L., Słowo natchnione. Pismo Święte w świetle nauki o języku, Kraków 1983.

Benedict XVI, apostolic adhortation Verbum Domini.

Catechism of the Catholic Church, http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM.

Compendium of the Catechism of the Catholic Church, http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_en.html.

Dreyfus F.-P., Exégèse en Sorbonne, exégèse en Eglise. Esquisse d’une théologie de la Parole de Dieu, Les Plans-sur-Bex 2006 (Sagesse et cultures).

Fouilloux D. [et al.], Dictionnaire culturel de la Bible, Paris 1990.

Frye N., Wielki Kod. Biblia i literatura, Bydgoszcz 1998.

Gargano I., Lectio divina. Wprowadzenie. Wskazania metodologiczne z wyjaśnieniem niektórych fragmentów zaczerpniętych z Ewangelii św. Mateusza, Kraków 2001 (Lectio divina, 1).

Giovanni Paolo II, Discorso ai membri della Pontificia Commissione Biblica, 7 aprile 1989, “L’Osservatore Romano”, 8 aprile 1989, p. 5.

Heidegger M., In cammino verso il linguaggio, Milano 1973.

Huning R., Ballhorn E., Eltrop B., Wasser Licht Leben. Die Lesungen der Osternacht, Stuttgart 2012 (Dem Wort auf der Spur. Das Lectio-Divina-Leseprojekt des Bibelwerks, 7).

Jan Paweł II, [Słowo wstępne], A. Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, vol. 1: Rozdziały 1–13, Częstochowa 2005, p. 7 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 1.1).

Jan Paweł II, Przemówienie na temat interpretacji Biblii w Kościele, [in:] Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekł. i oprac. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, p. 9–20 (Rozprawy i Studia Biblijne, 4).

Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Città del Vaticano 1987.

Kudasiewicz J., Modlitwa Biblią. Wprowadzenie w lectio divina, Kielce 2000.

Laurentin L., Come riconciliare l’esegesi e la fede, Brescia 1986 (Universale Teologica, 16).

Mannucci V., Bibbia come Parola di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrittura, Brescia 1981 (Strumenti, 17).

Martini C. M., Lud w drodze. Medytacje, Kraków 1992, s. 11–19 (Duc in altum – Wypłyń na głębię, 7).

Masini M., Iniziazione alla «lectio divina». Teologia, metodo, spiritualità, prassi, Padova 1989.

Potterie I. de la i inni, L’esegesi cristiana oggi, Casale Monferrato 1991.

Ravasi G., Gallarani M., Bibbia, arte e musica, Cinisello Balsamo 1992 (Supplemento di “Jesus”).

Ravasi G., Przykazania w Piśmie Świętym i w sztuce, Kielce 2003.

Schriftauslegung im Widerstreit, hrsg. von J. Ratzinger, Freiburg‒Basel‒Wien 1989 (Quaestiones Disputatae, 117).

Second Vatican Council, Constitution Dei verbum.

Starowieyski M., Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej, Kraków 2015.

Teresa z Lisieux, Biblia z Teresą, t. 1–2, Kraków (Żywa Wiara, 40–41).

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, La Bible avec Thérèse de Lisieux, Paris 1979 (Foi Vivante).

Wink W., The Bible in human transformation. Toward a new paradigm for biblical study, Philadelphia 1988.

Wons K., Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?, Kraków 2010 (Modlitwa Słowem Bożym).

Wronka S., Od słowa do rzeczywistości – Jana Pawła II integralna lektura Biblii, [In:] Ioannes Paulus II – In Memoriam. Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, p. 425–456.

Wronka S., Osiemdziesiąta rocznica założenia Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, “Collegium Polonorum” 10 (1989/1990), p. 246–256.

Opublikowane

2016-12-31

Jak cytować

Wronka, S. (2016). Pismo Święte narzędziem dialogu z Bogiem. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(4), 355–376. https://doi.org/10.21906/rbl.256

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>