Wol. 65, Nr 2 (2012)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Artur Sanecki
PDF
105–115
Roman Mazur
PDF
117–128
Bogusław Kochaniewicz
PDF
129–146
Tomasz Bać
PDF
147–164
Szymon Fedorowicz
PDF
165–186

Sprawozdania, wiadomości

8. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 49. Sympozjum Biblistów Polskich (Katowice, 20–22 września 2011)
Stanisław Wronka
PDF
187–190

Recenzje

S. ELŻBIETA NATANAELA ZWIJACZ OSU, Obraz ludu Bożego według Księgi Liczb, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2010, 417 s.
Bogdan Poniży
PDF
191–192