Jezus Chrystus Arcykapłan

  • Roman Mazur Kraków
Słowa kluczowe: Arcykapłan, kapłan, szaty, błogosławieństwo, Jezus Chrystus

Abstrakt

Studium terminologii dotyczącej arcykapłana, tak w Tekście Masoreckim jak i w LXX, pozwala na wyznaczenie roli, działalności i wyjątkowości arcykapłana. Jest ona postrzegana przez pryzmat specyfiki stroju arcykapłańskiego, któremu przypisane są określone funkcje. Wyrazem godności kapłańskiej jest też specjalne błogosławieństwo. Te elementy zostały przedstawione w kontekście biblijnego judaizmu. Odmienność godności i funkcji arcykapłańskiej Jezusa Chrystusa została zaprezentowana poprzez zestawienie w dwóch grupach tekstów z Hbr. Grupy te utworzone są z dwóch terminów wspólnych z LXX, ἀρχιερεύς i ἱερεύς, posiadających jednak nową konotację teologiczną.

Opublikowane
2012-06-30
Dział
Artykuły