„Niewiasta obleczona w słońce” (Ap 12, 1) w interpretacji dominikanów XIII wieku

Autor

  • Bogusław Kochaniewicz Uniwerstytet im. Adama Mickiewicza

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.88

Słowa kluczowe:

Apokalipsa, interpretacja, dominikanie, Średniowiecze, mariologia, kaznodziejstwo

Abstrakt

Analiza pism dominikanów z XIII wieku pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków. Interpretacja Ap 12, 1 w kazaniach dominikańskich autorów XIII wieku jest bogatsza, niż do tej pory przypuszczano. Obok egzegezy w perspektywie eklezjalnej i maryjnej ukazuje się nowy sposób interpretacji: odniesienie postaci apokaliptycznej Niewiasty do świętych Pańskich. O takiej interpretacji figury apokaliptycznej Niewiasty milczą biblijne opracowania. Należy również podkreślić szeroki zakres znaczeniowy innych elementów wchodzących w skład analizowanego przez nas obrazu. Słońce i księżyc odczytane w świetle antytezy wieczność, czas i przemijalność, Chrystus i Kościół. Umiejscowiona w tej perspektywie Maryja została ukazana nie tylko w tajemnicy wniebowzięcia, lecz również jako pośredniczka wstawiająca się za ludem Bożym u boku swojego Syna. Szata, w którą została obleczona Niewiasta, objawia bądź to Jej chwalebne ciało, bądź to całą osobę Maryi (dusza i ciało) uczestniczącą w Bożej chwale. Natomiast korona z gwiazd dwunastu odnosi się nie tylko do zastępów aniołów i świętych otaczających Maryję, lecz także do duchowych cnót i darów charakteryzujących postać Matki Pana. Warto także zwrócić uwagę na wyjaśnienia obrazu Niewiasty obleczonej w słońce w świetle tajemnicy wcielenia. Dokonana analiza ujawnia szerokie spectrum interpretacji obrazu Ap 12, 1 zawarte w kazaniach dominikanów XIII wieku. Dobrze to świadczy o teologicznym przygotowaniu, jak i o warsztacie ówczesnych kaznodziejów.

Opublikowane

2012-06-30

Jak cytować

Kochaniewicz, B. (2012). „Niewiasta obleczona w słońce” (Ap 12, 1) w interpretacji dominikanów XIII wieku. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 65(2), 129–146. https://doi.org/10.21906/rbl.88

Numer

Dział

Artykuły