„Księga wspólnoty” czy „wspólnota księgi”? Problem lokalizacji autorytetu teologicznego

Autor

  • Artur Sanecki Kraków

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.85

Słowa kluczowe:

Kanon biblijny, krytyka kanoniczna, kryteria kanoniczności, tradycja, wspólnota wiary

Abstrakt

Artykuł dotyczy relacji istniejącej pomiędzy Pismem Świętym a wspólnotą wiary. Analizowane jest wzajemne oddziaływanie wspólnoty na Pismo oraz Pisma na wspólnotę. Najpierw zostają ukazane elementy wzajemnego oddziaływania na etapie formowania się poszczególnych pism. Już wtedy można mówić o swoistym teologicznym i jednocześnie egzystencjalnym „dialogu” rozwijanym w historii wspólnoty wiary, który z jednej strony służy wzrostowi samej wspólnoty, z drugiej natomiast doprowadza do rozwoju literatury biblijnej. Dialog ten kontynuowany jest na następnym etapie, kiedy to formuje się biblijny kanon. Szczególną rolę na tym etapie odgrywają tzw. kryteria kanoniczności funkcjonujące wewnątrz wspólnoty. Współczesnym, w końcu, obliczem tego nieustannego dialogu jest proces aktualizacji słowa Bożego w obecnej sytuacji Kościoła. W aktualizacji tej może okazać się pomocną postawa hermeneutyczna możliwa do zauważenia w dwóch poprzednich etapach wyżej wymienionego dialogu.

Opublikowane

2012-06-30

Jak cytować

Sanecki, A. (2012). „Księga wspólnoty” czy „wspólnota księgi”? Problem lokalizacji autorytetu teologicznego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 65(2), 105–115. https://doi.org/10.21906/rbl.85

Numer

Dział

Artykuły