Autor - szczegóły

Żądło, Andrzej, Katowice, Polska

  • Wol. 57, Nr 4 (2004) - Artykuły
    Liturgia i formy pobożności ludowej w adwencie w świetle „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”
    Abstrakt  PDF