Pielgrzymka do Jerozolimy w ujęciu Psalmu 122 (121)

Słowa kluczowe: Psalm 122, Jerozolima, pielgrzymka, radość, dom, pokój

Abstrakt

W artykule podjęto analizę Psalmu 122 z perspektywy zjawiska pielgrzymkowego w starożytnym Izraelu. Prawdopodobnie utwór ten zrodził się pod wpływem pielgrzymki, jaką psalmista podjął wraz ze swoimi bliskimi do Jerozolimy. Po powrocie, utrwalając swoje natchnione przemyślenia, spisał dla siebie i potomnych tekst, który ostatecznie otrzymał kształt Psalmu 122. Stanowi on pewnego rodzaju wykładnię pielgrzymowania do Jerozolimy. Uniwersalność i ponadczasowość tych słów pozwala wyróżnić w nim trzy aspekty pielgrzymiej drogi: (1) Organizacja pielgrzymki i przybycie do Jerozolimy (w. 1bc–2), (2) Pochwała Jerozolimy (w. 3–5), (3) Życzenia dla Jerozolimy i jej mieszkańców (w. 6–9), które stały się przedmiotem studium niniejszego opracowania.

Biogram autora

Janusz Wilk, Katowice

Janusz Wilk, kapłan archidiecezji katowickiej; dr hab. teologii w zakresie biblistyki. Ostatnie publikacje książkowe: Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2015; Kapłan jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Aspekt biblijno-pastoralny, Katowice: Wydawnictwo Emmanuel 2013; Wierzyć Bogu, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2011; Pytania z drogi życia, Katowice: Wydawnictwo Emmanuel 2011.

Bibliografia

Allen, L. C. (2002). Psalms 101–150, revised. Nashville: T. Nelson.

Alonso Schökel, L., & Carniti, C. (2009). Salmos. 2: Salmos 73–150 (4a edición, 2a reimpresión). Estella: Editorial Verbo Divino.

Augustyn. (1986). Objaśnienia psalmów. Ps 103–123. (E. Stanula, Ed., J. Sulowski, Trans.). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Bahat, D. (1999). Atlas biblijnej Jerozolimy. (Waldemar Chrostowski, Ed., E. Czerwińska, Trans.). Warszawa: Vocatio.

Benedykt XVI. (2006). Psalm 122 – święte miasto Jeruzalem. L’Osservatore Romano. Wydanie Polskie, (2), 53–54.

Bosak, P. C. (2016). Leksykon wszystkich miejsc biblijnych. Kraków: Wydawnictwo Petrus.

Brzegowy, T. (1983). Izrael pielgrzymujący. Tarnowskie Studia Teologiczne, 9, 37–51.

Brzegowy, T. (1983). Doroczne święta pielgrzymkowe Izraela. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 36(2), 98–115. https://doi.org/10.21906/rbl.904

Chrostowski, W. (2011). Pielgrzymka w Biblii. In E. Gigilewicz (Ed.), Encyklopedia katolicka (1st ed., Vol. 15, pp. 482–485). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Cylkow, I. (Ed.). (2008). Psalmy. Kraków–Budapeszt: Wydawnictwo Austeria.

Dahood, M. J. (1970). Psalms III. 101–150 (1st ed.). Garden City: Doubleday.

Eaton, J. H. (1967). Psalms. Introduction and commentary. London.

Fischer, B. (Ed.). (1994). Biblia Sacra. Iuxta Vulgatam versionem. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Gądecki, S. (2004). „Proście o pokój dla Jeruzalem” (Ps 122, 6). In J. Lewandowski (Ed.), Problematyka pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Sympozjum zorganizowane przez Katedrę Teologii Współczesnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15 października 2003 r. Ząbki: Apostolicum.

Jelonek, T. (2004). Dzieje świątyni jerozolimskiej. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Kittel, R., Bardtke, H., & Schenker, A. (Eds.). (1990). Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Klawek, A. (1949). Modlitwa za Święte Miasto. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2(4), 227–229. https://doi.org/10.21906/rbl.2374

Köhler, L., Baumgartner, W., & Stamm, J. J. (2008). שָׁלוֹם. P. Dec (Ed.), Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (Vol. 2). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Kozyra, J. (1988). Pielgrzymki w Biblii. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 21, 5–18.

Łach, J., & Łach, S. (Eds.). (1990). Księga Psalmów. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. Poznań: Pallottinum.

Łach, S. (1975). Próba nowej interpretacji hymnów o Syjonie. Studia Warmińskie, 12, 395–405.

Lorenzin, T. (Ed.). (2008). I Salmi (3rd ed.). Milano: Paoline.

Marie-Laetitia. (1993). Tajemnica radości. (T. Jania, Trans.). Kraków: Wydawnictwo M.

Paciorek, A. (1999). Najstarsze święta w Izraelu. In G. Witaszek (Ed.), Życie religijne w Biblii (pp. 307–329). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Rahlfs, A. (1979). Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Ravasi, G., & Stopa, K. (2009). Psalmy. Cz. 4: Psalmy 104–123 (wybór). Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Sakowicz, E. (2011). Pielgrzymka. In E. Gigilewicz (Ed.), Encyklopedia katolicka (1st ed., Vol. 15, pp. 480–482). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Schökel, L. A. (1980). Salmo 122: Canto al nombre de Jerusalén. Biblica, 61(2), 234–250.

Sebag Montefiore, S. (2011). Jerozolima. Biografia. (M. Antosiewicz & W. Jeżewski, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Magnum.

VanGemeren, W. A. (1991). Psalms. In F. E. Gaebelein, R. P. Polcyn, & W. C. Kaiser (Eds.), The Expositor’s Bible commentary. With The New international version of the Holy Bible. Vol. 5: Psalms–Song of Songs (pp. 1–880). Grand Rapids: Zondervan.

Wilk, J. (2015). Psalm 122. O pielgrzymce do świętego miasta Jeruzalem. Apostolstwo Chorych, (2), 16–18.

Opublikowane
2018-12-31
Dział
Artykuły