Pielgrzymka do Jerozolimy w ujęciu Psalmu 122 (121)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.243

Słowa kluczowe:

Psalm 122, Jerozolima, pielgrzymka, radość, dom, pokój

Abstrakt

W artykule podjęto analizę Psalmu 122 z perspektywy zjawiska pielgrzymkowego w starożytnym Izraelu. Prawdopodobnie utwór ten zrodził się pod wpływem pielgrzymki, jaką psalmista podjął wraz ze swoimi bliskimi do Jerozolimy. Po powrocie, utrwalając swoje natchnione przemyślenia, spisał dla siebie i potomnych tekst, który ostatecznie otrzymał kształt Psalmu 122. Stanowi on pewnego rodzaju wykładnię pielgrzymowania do Jerozolimy. Uniwersalność i ponadczasowość tych słów pozwala wyróżnić w nim trzy aspekty pielgrzymiej drogi: (1) Organizacja pielgrzymki i przybycie do Jerozolimy (w. 1bc–2), (2) Pochwała Jerozolimy (w. 3–5), (3) Życzenia dla Jerozolimy i jej mieszkańców (w. 6–9), które stały się przedmiotem studium niniejszego opracowania.

Biogram autora

Janusz Wilk, Katowice

Janusz Wilk, kapłan archidiecezji katowickiej; dr hab. teologii w zakresie biblistyki. Ostatnie publikacje książkowe: Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2015; Kapłan jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Aspekt biblijno-pastoralny, Katowice: Wydawnictwo Emmanuel 2013; Wierzyć Bogu, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2011; Pytania z drogi życia, Katowice: Wydawnictwo Emmanuel 2011.

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Wilk, J. (2018). Pielgrzymka do Jerozolimy w ujęciu Psalmu 122 (121). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 71(4), 293–303. https://doi.org/10.21906/rbl.243

Numer

Dział

Artykuły