Pokazać światu polskich Bernardynów, Bossuetów, Wesleyów, Newmanów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3651

Słowa kluczowe:

kazanie, kaznodziejstwo, kultura, edycja naukowa, Polska

Abstrakt

W latach 2012–2019 jako wynik dwóch projektów finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki opublikowano 7 tomów serii Kazania w Kulturze Polskiej. Edycje Kolekcji Tematycznych zawierających naukową edycję kazań. Na ponad 4 tysiącach stron zamieszczono teksty kazań zarówno znanych i cenionych kaznodziejów, jak i mówców minorum gentium, komentarz naukowy do nich oraz aparat krytyczny. Artykuł przestawia założenia projektów Kazania w kulturze polskiej i uczestniczące w nim zespoły badawcze, kryteria doboru tekstów kazań i ich wyniki.

Biogram autora

ks. Kazimierz Panuś, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego, kierownik Katedry Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autor trzytomowej syntezy historii kaznodziejstwa w Polsce i w Kościele Powszechnym: Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim (Kraków 1999–2001) oraz wielu książek. Zajmuje się historią kaznodziejstwa, homiletyką i hagiografią.

Bibliografia

Bracha, K. (2013). Święto wiktorii grunwaldzkiej w kaznodziejstwie polskim późnego średniowiecza. In K. Ożóg & J. Trupinda (Eds.), Conflictus magnus apud Grunwald 1410. Między historią a tradycją (pp. 231–247). Muzeum Zamkowe w Malborku.

Bracha, K. (2019). Is It Worth Publishing Anthologies of Sermons? On the Margins Kazania w kulturze polskiej. Edycje Kolekcji Tematycznych [Sermons in Polish Culture. Editions of Thematic Collections], ed. Kazimierz Panuś, vols. 1–3, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2014, pp. 1849. Res Historica, 47, 333–348. https://doi.org/10.17951/rh.2019.47.333-348

Gazda, G., & Tynecka-Makowska, S. (Eds.). (2006). Kazanie. In Słownik rodzajów i gatunków literackich (p. 345). Universitas.

Hanusiewicz-Lavallee, M. (2008). Współczesne metody badań nad staropolską literaturą religijną. Roczniki Humanistyczne, 56(1), 17–37.

Lewek, A. (1980). Współczesna odnowa kaznodziejstwa (Vol. 2). Akademia Teologii Katolickiej.

Mika, T. (2012). „Kazania świętokrzyskie”. Od rękopisu do zrozumienia tekstu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Miodek, J. (1999). Współczesne kaznodziejstwo polskie. In B. Kreja (Ed.), Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Nowicka-Jeżowa, A. (2016). Polska ars praedicandi. Od Peregryna z Opola do Karola Wojtyły. Barok. Historia–Literatura–Sztuka, 45/46, 247–260.

Panuś, K. (2006). Pedagogiczny wymiar kaznodziejstwa patriotycznego. In W. Janiga (Ed.), Wychowanie do patriotyzmu (pp. 529–576). Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej.

Panuś, K. (2016). „Oni torowali pierwsze drogi”. Wkład kaznodziejstwa w podwaliny kultury polskiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 69(4), 313–332. https://doi.org/10.21906/rbl.232

Pasierb, J. S. (1983a). Od kaznodziejstwa do homilii. Pelplin.

Pasierb, J. S. (1983b). Pionowy wymiar kultury. Znak.

Przybylski, R. (2007). Homilie na Ewangelię dzieciństwa. Sic!

Wydra, W. (2009). Wokół fenomenu „Kazań świętokrzyskich”. In P. Stępień, H. Tchórzewska-Kabata, & I. Winiarska-Górska (Eds.), Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja, nowe propozycje badawcze (pp. 41–58). Biblioteka Narodowa.

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Panuś, K. (2019). Pokazać światu polskich Bernardynów, Bossuetów, Wesleyów, Newmanów. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 72(4), 361–374. https://doi.org/10.21906/rbl.3651

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>