Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2019

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3648

Biogram autora

ks. Kazimierz Panuś, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego, kierownik Katedry Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autor trzytomowej syntezy historii kaznodziejstwa w Polsce i w Kościele Powszechnym: Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim (Kraków 1999–2001) oraz wielu książek. Zajmuje się historią kaznodziejstwa, homiletyką i hagiografią.

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Panuś, K. (2020). Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2019. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 73(2), 145–177. https://doi.org/10.21906/rbl.3648

Numer

Dział

Sprawozdania, wiadomości

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>