Kilka spostrzeżeń dotyczących genealogii królów izraelskich i judzkich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3645

Słowa kluczowe:

chronologia, dynastia, Izrael, król, Juda

Abstrakt

Genealogia królów Izraela i Judy (dynastii Dawidowej) jest wynikiem zamierzonej kompozycji autora biblijnego. Królowie mieli być przeciwieństwami patriarchów. Szczególne znaczenie mieli Henoch, siódmy patriarcha, i Noe, dziesiąty patriarcha. Pierwszy był sprawiedliwy i dlatego został wzięty do nieba; drugi uratował rodzaj ludzki w czasie potopu. Manasses i Jeroboam II byli niegodziwi, są więc przeciwieństwem Henocha i dlatego zostali umieszczeni na siódmym miejscu od końca w wykazie królów. Jehu i Jotam uratowali odpowiednio Izrael i Judę, są więc antytypami Noego i dlatego zostali umieszczeni na dziesiątym miejscu od końca w listach królów. Co więcej, ze względu na liczbę patriarchów genealogie królów izraelskich i judzkich miały liczyć 22 władców każda. Niektórzy królowie mogli więc zostać dodani lub opuszczeni. Dlatego genealogia władców nie odzwierciedla rzeczywistej sukcesji. To jest główna przyczyna wielu trudności w ustaleniu chronologii królów Izraela i Judy.

Bibliografia

Abadie, P. (2003). From the Impious Manasseh (2 Kings 21) to the Convert Manasseh (2 Chronicles 33). Theological Rewriting by the Chronicler. In R. W. Klein, M. P. Graham, S. L. McKenzie, & G. N. Knoppers (Eds.), The Chronicler as Theologian. Essays in Honor of Ralph W. Klein (pp. 89–104). T & T Clark International.

Albright, W. F. (1945). The Chronology of the Divided Monarchy of Israel. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 100, 16–22. https://doi.org/10.2307/1355182

Allen, L. C. (1968). Further Thoughts on an Old Recension of Reigns in Paralipomena. Harvard Theological Review, 61(3), 483–491. https://doi.org/10.1017/S001781600002928X

Alt, A., Kittel, R., Bardtke, H., Rüger, H. P., Ziegler, J., Elliger, K., Rudolph, W., Weil, G. E., Schenker, A. (1997). Biblia Hebraica Stuttgartensia (5th ed.). Deutsche Bibelgesell-

schaft.

Andersen, K. T. (1969). Die chronologie der Könige von Israel und Juda. Studia Theologica. Nordic Journal of Theology, 23(1), 69–114. https://doi.org/10.1080/00393386908599903

Andersen, Knud Tage. (1989). Noch einmal: Die Chronologie der Könige von Israel und Juda. Scandinavian Journal of the Old Testament, 3(1), 1–45. https://doi.org/10.1080/09018328908584908

Arie, E. (2008). Reconsidering the Iron Age II Strata at Tel Dan: Archaeological and Historical Implications. Tel Aviv, 35(1), 6–64. https://doi.org/10.1179/tav.2008.2008.1.6

Ash, P. S. (1998). Jeroboam I and the Deuteronomistic Historian’s Ideology of the Founder. The Catholic Biblical Quarterly, 60(1), 16–24.

Avioz, M. (2003). When Was the First Temple Destroyed, According to the Bible? Biblica, 84(4), 562–565. https://doi.org/10.2143/BIB.84.4.3194492

Avioz, M. (2005). The Book of Kings in Recent Research (Part I). Currents in Biblical Research, 4(1), 11–55. https://doi.org/10.1177/1476993X05055585

Avioz, M. (2006). The Book of Kings in Recent Research (Part II). Currents in Biblical Research, 5(1), 11–57. https://doi.org/10.1177/1476993X06068698

Ball, E. (1977). The Co-Regency of David and Solomon (1 Kings I). Vetus Testamentum, 27(3), 268–279. https://doi.org/10.1163/156853377X00168

Barnes, W. H. (2018). Studies in the Chronology of the Divided Monarchy of Israel. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004369573

Barrick, W. B. (2001). Another Shaking Of Jehoshaphat’s Family Tree. Jehoram And Ahaziah Once Again. Vetus Testamentum, 51(1), 9–25. https://doi.org/10.1163/156853301300102174

Baruchi-Unna, A. (2017). Jehuites, Ahabites, and Omrides: Blood Kinship and Bloodshed. Journal for the Study of the Old Testament, 42(1), 3–21. https://doi.org/10.1177/

Beentjes, P. C. (2008). Tradition and Transformation in the Book of Chronicles. Brill. https://doi.org/10.1163/ej.9789004170445.i-214

Begg, C. (1988). The Death of Josiah. Ephemerides Theologicae Lovanienses, 64(1), 157–163. https://doi.org/10.2143/ETL.64.1.556378

Begg, C. (1996). Jotham and Amon: Two Minor Kings of Judah According to Josephus. Bulletin for Biblical Research, 6, 1–13.

Begg, C. T. (1986). The Significance of Jehoiachin’s Release: A New Proposal. Journal for the Study of the Old Testament, 11(36), 49–56. https://doi.org/10.1177/030908928601103604

Begg, C. T. (1987). The Death of Josiah in Chronicles: Another View. Vetus Testamentum, 37(1–4), 1–8. https://doi.org/10.1163/156853387X00013

Begrich, J. (1929a). Der Syrisch-Ephraimitische Krieg und seine weltpolitischen Zusammen­hänge. Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 83(3–4), 213–237.

Begrich, J. (1929b). Die Chronologie der Könige von Israel und Juda. Und die Quellen des Rahmens der Königsbücher. J. C. B. Mohr.

Benner, J. A. (2004). The ancient Hebrew language and alphabet. Understanding the ancient Hebrew language of the Bible based on ancient Hebrew culture and thought. Virtual­bookworm.com Pub.

Biblia Hebraica Leningradensia. Prepared according to the vocalization accents, and masora of Aaron ben Moses ben Asher in the Leningrad Codex. (2000). Hendrickson Publishers.

Bickert, R. (1987). König Ahas und der Prophet Jesaja. Ein Beitrag zum Problem des syrisch-ephraimitischen Krieges. Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft, 99(3), 361–384. https://doi.org/10.1515/zatw.1987.99.3.361

Bodner, K. (2019). The Theology of the Book of Kings. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316414910

Brzegowy, T. (1998). Chronologia epoki królewskiej w starożytnym Izraelu. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 51(4), 261–270. https://doi.org/10.21906/rbl.697

Chrostowski, W. (1996). Ogród Eden. Zapoznane swiadectwo asyryjskiej diaspory. Vocatio.

Chrostowski, W. (2003). Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia. Vocatio.

Chrostowski, W. (2017). Asyryjska diaspora Izraelitów jako wyzwanie dla biblistyki i asyriologii. Collectanea Theologica, 86(3), 5–26. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.3.01

Chrostowski, W. (2019). Konflikt wokół odbudowy świątyni (Ezd 4, 1–5). Przyczynek do transformacji religii biblijnego Izraela i narodzin judaizmu. Collectanea Theologica, 89(3), 43–84. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.02

Chrostowski, W. (2020). Kronikarskie dzieło historyczne jako projekt nowej przyszłości Izraela. Collectanea Theologica, 89(4), 7–46. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.4.01

Clark, W. M. (1971). The Righteousness of Noah. Vetus Testamentum, 21(3), 261–280. https://doi.org/10.1163/156853371X00407

Cohn, R. L. (1985). Literary Technique in the Jeroboam Narrative. Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft, 97(1), 23–35. https://doi.org/10.1515/zatw.1985.97.1.23

Cranz, I. (2019). The motif of Uzziah’s צרעת in the Deuteronomistic History, Chronicles, and beyond. Journal for the Study of the Old Testament, 44(2), 233–249. https://doi.org/10.1177/0309089218755558

Dalley, S. (2004). Recent Evidence from Assyrian Sources for Judaean History from Uzziah to Manasseh. Journal for the Study of the Old Testament, 28(4), 387–401. https://doi.org/10.1177/030908920402800401

Davis, A. R. (2013). Tel Dan in Its Northern Cultic Context. Society of Biblical Literature. https://doi.org/10.2307/j.ctt5vjz66

Davis, A. R. (2019). Reconstructing the Temple. The Royal Rhetoric of Temple Renovation in the Ancient Near East and Israel. Oxford University Press.

Deboys, D. G. (1990). History and Theology in the Chronicler’s Portrayal of Abijah. Biblica, 71(1), 48–62. https://doi.org/10.2143/BIB.71.1.3217747

Debus, J. (1968). Die Sünde Jerobeams. Vandenhoeck & Ruprecht. https://doi.org/10.13109/

Delamarter, S. (2004). The Death of Josiah in Scripture and Tradition: Wrestling with the Problem of Evil? Vetus Testamentum, 54(1), 29–60. https://doi.org/10.1163/

Dubovský, P. (2006). Tiglath-pileser III’s Campaigns in 734–732 B.C. Historical Background of Isa 7; 2 Kgs 15–16 and 2 Chr 27–28. Biblica, 87(2), 153–170. https://doi.org/10.2143/BIB.87.2.3189037

Duke, R. K. (2009). Recent Research in Chronicles. Currents in Biblical Research, 8(1), 10–50. https://doi.org/10.1177/1476993X09338966

Dziadosz, D. (2020). Między historią, ideologią i teologią. Pro-Dawidowa lektura tradycji o Saulu w Pierwszej Księdze Kronik. Collectanea Theologica, 89(4), 47–93. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.4.02

Ehrlich, C. S. (1991). Coalition Politics in Eighth Century B.C.E. Palestine. The Philistines and the Syro-Ephraimite War. Zeitschrift Des Deutschen Palästina-Vereins, 107, 48–58.

Etz, D. V. (1996). The Genealogical Relationships of Jehoram and Ahaziah, and of Ahaz and Hezekiah, Kings of Judah. Journal for the Study of the Old Testament, 21(71), 39–53. https://doi.org/10.1177/030908929602107104

Finkelstein, I. (2008). The Settlement History of Jerusalem in the Eighth and Seventh Centuries BC. Revue Biblique, 115(4), 499–515. https://doi.org/10.2143/RBI.115.4.3206463

Finkelstein, I. (2011). Stages in the Territorial Expansion of the Northern Kingdom. Vetus Testamentum, 61(2), 227–242. https://doi.org/10.1163/156853311X571437

Finkelstein, I. (2020). Jeroboam II’s Temples. Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft, 132(2), 250–265. https://doi.org/10.1515/zaw-2020-2004

Flis, J. (2004). Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia (4th ed.). Vocatio.

Frost, S. B. (1968). The Death of Josiah. A Conspiracy of Silence. Journal of Biblical Literature, 87(4), 369–382. https://doi.org/10.2307/3263298

Galil, G. (1991). The Babylonian Calendar and the Chronology of the Last Kings of Judah. Biblica, 72(3), 367–378.

Galil, G. (1996). The chronology of the kings of Israel and Judah. E. J. Brill.

Galil, Gershon. (2000). A New Look at the Inscriptions of Tiglath-pileser III. Biblica, 81(4), 511–520. https://doi.org/10.2143/BIB.81.4.3200456

Garcia-Treto, F. O. (1990). The Fall of the House: A Carnivalesque Reading of 2 Kings 9 and 10. Journal for the Study of the Old Testament, 15(46), 47–65. https://doi.org/10.1177/030908929001504605

Gelander, S. (2011). From Two Kingdoms To One Nation – Israel and Judah: Studies in Division and Unification. Brill. https://doi.org/10.1163/ej.9789004203464.i-260

Geobey, R. (2016). The Jeroboam Story in the (Re)Formulation of Israelite Identity: Evaluating the Literary-Ideological Purposes of 1 Kings 11–14. Journal of Hebrew Scriptures, 16, 1–42. https://doi.org/10.5508/jhs.2016.v16.a2

Gomes, J. F. (2012). The Sanctuary of Bethel and the Configuration of Israelite Identity. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110925180

Grabbe, L. L. (2017). Jeroboam I? Jeroboam II? Or Jeroboam 0? Jeroboam in History and Tra­dition. In O. Lipschitz, Y. Gadot, & M. Adams (Eds.), Rethinking Israel. Studies in the history and archaeology of ancient Israel in honor of Israel Finkelstein (pp. 115–124). Eisenbrauns.

Green, A. R. (1982). The Chronology of the Last Days of Judah: Two Apparent Discrepancies. Journal of Biblical Literature, 101(1), 57–73. https://doi.org/10.2307/3260440

Greer, J. S. (2013). Dinner at Dan. Biblical and Archaeological Evidence for Sacred Feasts at Iron Age II Tel Dan and Their Significance. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004260627

Halpern, B. (1998). Why Manasseh is blamed for the Babylonian exile: The evolution of a biblical tradition. Vetus Testamentum, 48(4), 473–514. https://doi.org/10.1163/

Hänsler, H. (1929a). Die biblische Chronologie des 8. Jahrhunderts v. Chr. Ein Lösungsversuch der Schwierigkeiten in der Zeitrechnung der hl. Schrift. Biblica, 10(3), 257–274.

Hänsler, H. (1929b). Die biblische Chronologie des 8. Jahrhunderts v. Chr. Ein Lösungsversuch der Schwierigkeiten in der Zeitrechnung der hl. Schrift (Cont.). Biblica, 10(4),

–393.

Haran, M. (1967). The Rise and Decline of the Empire of Jeroboam Ben Joash. Vetus Testa­mentum, 17(3), 266–297. https://doi.org/10.1163/156853367X00024

Hartman, T. C. (1972). Some Thoughts on the Sumerian King List and Genesis 5 and 11B. Journal of Biblical Literature, 91(1), 25–32. https://doi.org/10.2307/3262917

Hasegawa, S., Levin, C., Radner, K., & McKenzie, S. L. (Eds.). (2018). The Last Days of Israel: Chronological Considerations. In The Last Days of the Kingdom of Israel (pp. 289–300). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110566604-014

Hayes, J. H., & Kuan, J. K. (1991). The Final Years of Samaria (730–720 BC). Biblica, 72(2), 153–181. https://doi.org/10.2143/BIB.72.2.3217713

Hayes, John Haralson, & Hooker, P. K. (1988). A new chronology for the kings of Israel and Judah and its implications for Biblical history and literature. John Knox Press.

Hendel, R. S. (1998). The text of Genesis 1–11. Textual studies and critical edition. Oxford University Press.

Hensel, B. (2019). On the relationship of Judah and Samaria in post-exilic times. A farewell to the conflict paradigm. Journal for the Study of the Old Testament, 44(1), 19–42. https://doi.org/10.1177/0309089217748304

Herzog, Z., & Singer-Avitz, L. (2004). Redefining the Centre. The Emergence of State in Judah. Tel Aviv, 31(2), 209–244. https://doi.org/10.1179/tav.2004.2004.2.209

Ho̵yrup, J. (1993). “Remarkable Numbers” in Old Babylonian Mathematical Texts. A Note on the Psychology of Numbers. Journal of Near Eastern Studies, 52(4), 281–286. https://doi.org/10.1086/373636

Hubler, C. (2020). ‘No longer will you call me “my Ba’al”’: Hosea’s polemic and the semantics of ‘Ba’al’ in 8th century B.C.E. Israel. Journal for the Study of the Old Testament. https://doi.org/

1177/0309089219862804

Hull, J. H. (2017). King Lists as a Structuring Principle in the Book of Kings. In S. L. Birdsong & S. Frolov (Eds.), Partners with God: Theological and Critical Readings of the Bible in Honor of Marvin A. Sweeney (Vol. 2, pp. 133–146). Claremont Press.

Irvine, S. A. (1990). Isaiah, Ahaz, and the syro-ephraimitic crisis. Scholars Press.

Jacobus, H. R. (2009). The Curse of Cainan (Jub. 8.1–5): Genealogies in Genesis 5 and Genesis 11 and a Mathematical Pattern. Journal for the Study of the Pseudepigrapha, 18(3), 207–232. https://doi.org/10.1177/0951820709103182

Janzen, D. (2008). An Ambiguous Ending: Dynastic Punishment in Kings and the Fate of the Davidides in 2 Kings 25.27–30. Journal for the Study of the Old Testament, 33(1), 39–58. https://doi.org/10.1177/0309089208094459

Janzen, D. (2013). The Sins of Josiah and Hezekiah. A Synchronic Reading of the Final Chapters of Kings. Journal for the Study of the Old Testament, 37(3), 349–370. https://doi.org/10.1177/0309089213475396

Jensen, M. D. (2015). Noah, the Eighth Proclaimer of Righteousness: Understanding 2 Peter 2.5 in Light of Genesis 4.26. Journal for the Study of the New Testament, 37(4), 458–469. https://doi.org/10.1177/0142064X15581322

Jepsen, A. (1968). Noch Einmal Zur Israelitisch-Jüdischen Chronologie. Vetus Testamentum, 18(1–4), 31–46. https://doi.org/10.1163/156853368X00032

Jepsen, A., & Hanhart, R. (1964). Untersuchungen zur israelitisch-jüdischen Chronologie. A. Töpelmann.

Jeung Yeoul Bang. (2017). The Canonical Function of Psalms 19 and 119 as a Macro-Torah Frame. The Korean Journal of Old Testament Studies, 23(4), 251–285. https://doi.org/10.24333/JKOTS.2017.23.4.251

Jones, G. H. (1994). From Abijam to Abijah. Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft, 106(3), 420–434. https://doi.org/10.1515/zatw.1994.106.3.420

Jonker, L. (2007). Reforming History. The Hermeneutical Significance of the Books of Chronicles. Vetus Testamentum, 57(1), 21–44. https://doi.org/10.1163/156853307X167846

Kalimi, I. (2004). The reshaping of ancient Israelite history in Chronicles. Eisenbrauns.

Kalimi, I. (2012). Kings with Privilege. The Core Source(s) of the Parallel Texts between the Deuteronomistic and Chronistic. Revue Biblique, 119(4), 498–517. https://doi.org/10.2143/RBI.119.4.3203549

Kaminski, C. M. (2014). Was Noah Good? Finding Favour in the Flood Narrative. Bloomsbury T & T Clark. https://doi.org/10.5040/9780567659026

Kelle, B. E. (2005). Hosea 2. Metaphor and rhetoric in historical perspective. Society of Biblical Literature.

Keulen, P. S. F. van, & Moor, J. C. de. (1996). Manasseh through the eyes of the deuteronomists. The Manasseh account (2 Kings 21:1–18) and the final chapters of the deuteronomistic history. Brill.

Killebrew, A. E., & Vaughn, A. G. (2003). Jerusalem in Bible and archaeology. The First Temple period. Society of Biblical Literature.

King, A. M. (2017). Did Jehu Destroy Baal from Israel? A Contextual Reading of Jehu’s Revolt. Bulletin for Biblical Research, 27(3), 309–332.

Kinowski, K. (2019). Reinterpretacja historii w Księgach Kronik. Przypadek króla Manassesa. Collectanea Theologica, 89(4), 139–168. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.4.05

Klein, R. W. (1967). New Evidence For an Old Recension of Reigns. Harvard Theological Review, 60(1), 93–105. https://doi.org/10.1017/S0017816000028947

Klein, R. W. (1968). Supplements in the Paralipomena: A Rejoinder. Harvard Theological Review, 61(3), 492–495. https://doi.org/10.1017/S0017816000029291

Klein, R. W. (1983). Abijah’s Campaign Against the North (II Chr 13) – What Were the Chronicler’s Sources? Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft, 95(2), 210–217. https://doi.org/10.1515/zatw.1983.95.2.210

Knauf, E. A. (2017). Jeroboam ben Nimshi: The Biblical Evidence. Hebrew Bible and Ancient Israel, 6(3), 290–307. https://doi.org/10.1628/219222717X15162808430766

Knoppers, G. (2011). Saint or Sinner? Manasseh in Chronicles. In J. Corley & H. van Grol (Eds.), Rewriting Biblical History (pp. 211–230). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/

211

Knoppers, G. N. (1993). Two Nations Under God: The Deuteronomistic History of Solomon and the Dual Monarchies: Vol. 1: The Reign of Solomon and the Rise of Jeroboam. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004369689

Knoppers, G. N. (2010). Theories of the Redaction(s) of Kings. In B. Halpern & A. Lemaire (Eds.), The Books of Kings (pp. 67–88). Brill. https://doi.org/10.1163/ej.9789004177291.i-712.23

Kuan, J. K. (2016). Neo-Assyrian historical inscriptions and Syria-Palestine Israelite/Judean-Tyrian-Damascene political and commercial relations in the ninth-eighth centuries BCE. Wipf & Stock.

Kucharek, D. (2019). Manasses jako nawrócony król – poszukiwanie przyczyn zmiany punktu widzenia autora 2 Krn 33,1–20. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(2), 66–83.

Laato, A. (1986). New Viewpoints on the Chronology of the Kings of Judah and Israel. Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft, 98(2), 210–221. https://doi.org/10.1515/zatw.1986.98.2.210

Laato, A. (1992). Josiah and David redivivus. The historical Josiah and the Messianic expectations of exilic and postexilic times. Almqvist & Wiksell International.

Lamb, D. T. (2007). Righteous Jehu and his Evil Heirs. The Deuteronomist’s Negative Perspective on Dynastic Succession. Oxford University Press.

Larsson, G. (2002). The Chronology of the Kings of Israel and Judah as a System. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 114(2), 224–235. https://doi.org/10.1515/zatw.2002.012

Lemke, W. E. (1965). The Synoptic Problem in the Chronicler’s History. Harvard Theological Review, 58(4), 349–363. https://doi.org/10.1017/S0017816000002583

Lenzi, A. (2010). The Metonic Cycle, Number Symbolism, and the Placement of Psalms 19 and 119 in the MT Psalter. Journal for the Study of the Old Testament, 34(4), 447–473. https://doi.org/10.1177/0309089210372847

Leuchter, M. (2006). Jeroboam the Ephratite. Journal of Biblical Literature, 125(1), 51–72. https://doi.org/10.2307/27638346

Levenson, J. D. (1984). The Last Four Verses in Kings. Journal of Biblical Literature, 103(3), 353–361. https://doi.org/10.2307/3260777

Levin, C. (2011). Das synchronistische Exzerpt aus den Annalen der Könige von Israel und Juda. Vetus Testamentum, 61(4), 616–628. https://doi.org/10.1163/156853311X560772

Lewis, J. P. (1978). A study of the interpretation of Noah and the flood in Jewish and Christian literature. E. J. Brill.

Lewy, J. (1927). Die Chronologie der Könige von Israel und Juda. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111551203

Majewski, M. (2015). Prawda historyczna Pisma Świętego. Refleksja na kanwie nowego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 68(3), 237–264. https://doi.org/10.21906/rbl.20

Malamat, A. (1968). King Lists of the Old Babylonian Period and Biblical Genealogies. Journal of the American Oriental Society, 88(1), 163–173. https://doi.org/10.2307/597910

Mays, J. L. (1987). The Place of the Torah-Psalms in the Psalter. Journal of Biblical Literature, 106(1), 3–12. https://doi.org/10.2307/3260550

McCarter, P. K. (1974). “Yaw, Son of ‘Omri”: A Philological Note on Israelite Chronology. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 216, 5–7. https://doi.org/10.2307/1356327

Mcconville, J. G. (1989). Narrative and Meaning in the Books of Kings. Biblica, 70(1), 31–49. https://doi.org/10.2143/BIB.70.1.3217784

Miller, J. M. (1967). The Fall of the House of Ahab. Vetus Testamentum, 17(3), 307–324. https://doi.org/10.1163/156853367X00042

Mitchell, C. (2006). The Ironic Death of Josiah in 2 Chronicles. https://doi.org/10.17613/M6SC6B

Mokoena, L. L. D., & Meyer, E. E. (2019). Jehu’s violent coup and the justification of violence. HTS Teologiese Studies, 75(3), 1–6. https://doi.org/10.4102/hts.v75i3.5326

Moore, M. (2003). Jehu’s Coronation and Purge of Israel. Vetus Testamentum, 53(1), 97–114. https://doi.org/10.1163/156853303321095899

Mowinckel, S. (1932). Die Chronologie der israelitischen und jüdischen Könige. E. J. Brill.

Mucha, P. M. (2019). Przyczynek do chronologii królów Izraela i Judy. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 72(2), 131–148. https://doi.org/10.21906/rbl.3629

Mullen, E. T. (1987). The Sins of Jeroboam: A Redactional Assessments. The Catholic Biblical Quarterly, 49(2), 212–232.

Mullen, E. Theodore. (1988). The Royal Dynastic Grant to Jehu and the Structure of the Books of Kings. Journal of Biblical Literature, 107(2), 193–206. https://doi.org/10.2307/3267695

Murray, D. F. (2001). Of All the Years the Hopes: Or Fears? Jehoiachin in Babylon (2 Kings 25:27–30). Journal of Biblical Literature, 120(2), 245–265. https://doi.org/10.2307/3268294

Na’aman, N. (1993). Azariah of Judah and Jeroboam II of Israel. Vetus Testamentum, 43(2), 227–234. https://doi.org/10.1163/156853393X00061

Na’aman, N. (1995). Tiglath-pileser III’s Campaigns Against Tyre and Israel (734–732 B.C.E.). Tel Aviv, 22(2), 268–278. https://doi.org/10.1179/tav.1995.1995.2.268

Na’aman, N. (2007). When and How Did Jerusalem Become a Great City? The Rise of Jerusalem as Judah’s Premier City in the Eighth-Seventh Centuries B.C.E. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 347, 21–56. https://doi.org/10.1086/BASOR25067021

Na’aman, N. (2009). The Growth and Development of Judah and Jerusalem in the Eighth Century BCE. Revue Biblique, 116(3), 321–335. https://doi.org/10.2143/RBI.116.3.3206430

Oded, B. (1972). The Historical Background of the Syro-Ephraimite War Reconsidered. The Catholic Biblical Quarterly, 34(2), 153–165.

Ohm, A. T. (2010). Manasseh and the Punishment Narrative. Tyndale Bulletin, 61(2), 237–254.

Pakkala, J. (2008). Jeroboam without Bulls. Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft, 120(4), 501–525. https://doi.org/10.1515/ZAW.2008.031

Pavlovský, V., & Vogt, E. (1964). Die Jahre der Könige von Juda und Israel. Biblica, 45(3), 321–347.

Person, R. F. (1997). The Kings – Isaiah and Kings – Jeremiah Recensions. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110800845

Rahlfs, A. (Ed.). (2014). Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Deutsche Bibelgesellschaft.

Reinhold, G. G. G., & Golinets, V. (2008). Die Zahl Sieben im Alten Orient: Studien zur Zahlensymbolik in der Bibel und ihrer altorientalischen Umwelt. The number seven in the ancient Near East: Studies on the numerical symbolism in the Bible and its ancient Near Eastern environment. Peter Lang.

Robker, J. M. (2012). The Jehu Revolution. A Royal Tradition of the Northern Kingdom and Its Ramifications. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110285017

Römer, T. (2017). How Jeroboam II became Jeroboam I. Hebrew Bible and Ancient Israel, 6(3), 372–382. https://doi.org/10.1628/219222717X15162808430810

Schedl, C. (1962). Textkritische Bemerkungen Zu Den Synchronismen Der Könige Von Israel Und Juda. Vetus Testamentum, 12(1), 88–119. https://doi.org/10.1163/156853362X00047

Schimmelpfennig, L. V., & Kratz, R. G. (2019). Zahlen- und Buchstabensysteme im Dienste religiöser Bildung. Mohr Siebeck. https://doi.org/10.1628/978-3-16-158319-3

Schmid, K. (1997). Manasse und der Untergang Judas: »Golaorientierte« Theologie in den Königsbüchern? Biblica, 78(1), 87–99. https://doi.org/10.5167/uzh-23300

Schniedewind, W. M. (1993). History and Interpretation: The Religion of Ahab and Manasseh in the Book of Kings. The Catholic Biblical Quarterly, 55(4), 649–661.

Sergi, O. (2017). The United Monarchy and the Kingdom of Jeroboam II in the Story of Absalom and Sheba’s Revolts (2 Samuel 15–20). Hebrew Bible and Ancient Israel, 6(3), 329–353. https://doi.org/10.1628/219222717X15162808430784

Siddall, Luis Robert. (2009). Tiglath-pileser III’s Aid to Ahaz. Ancient Near Eastern Studies, 46, 93–106. https://doi.org/10.2143/ANES.46.0.2040712

Sommer, B. D. (2015). Nature, Revelation, and Grace in Psalm 19: Towards a Theological Reading of Scripture. Harvard Theological Review, 108(3), 376–401. https://doi.org/10.1017/S0017816015000243

Stavrakopoulou, F. (2012). King Manasseh and Child Sacrifice. Biblical Distortions of Historical Realities. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110899641

Strange, J. (1975). Joram, King of Israel and Judah. Vetus Testamentum, 25(2), 191–201. https://doi.org/10.2307/1517266

Sweeney, M. A. (2001). King Josiah of Judah. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/

001.0001

Tadmor, H. (1994). The inscriptions of Tiglath-pileser III, King of Assyria. Israel Academy of Sciences and Humanities.

Tal, A. (2016). Biblia hebraica quinta: Vol. 7: Genesis. German Bible Society.

Talshir, Z. (1996). The Three Deaths of Josiah and the Strata of Biblical Historiography (2 Kings XXIII 29–30; 2 Chronicles XXXV 20–5; 1 Esdras I 23–31). Vetus Testamentum, 46(2), 213–236. https://doi.org/10.1163/1568533962580793

Tetley, M. C. (2005). The reconstructed chronology of the Divided Kingdom (p. 1 online resource (210 p.)). Eisenbrauns.

Thiele, Edwin R. (1944). The Chronology of the Kings of Judah and Israel. Journal of Near Eastern Studies, 3(3), 137–186. https://doi.org/10.1086/370716

Thiele, Edwin R. (1974). Coregencies and Overlapping Reigns among the Hebrew Kings. Journal of Biblical Literature, 93(2), 174–200. https://doi.org/10.2307/3263092

Thiele, Edwin R. (1976). An Additional Chronological Note on “Yaw, Son of ‘Omri.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 222, 19–23. https://doi.org/10.2307/1356296

Thiele, Edwin Richard. (1994). The mysterious numbers of the Hebrew kings. Kregel.

Thompson, M. E. W. (1982). Situation and theology. Old Testament interpretations of Syro-Ephraimite War. Almond Press.

Tobola, Ł. K. (2016). Imiona królów judzkich – kilka spostrzeżeń. The Biblical Annals, 6(4), 601–610.

Tobolowsky, A. (2018). Israelite and Judahite History in Contemporary Theoretical Approaches. Currents in Biblical Research, 17(1), 33–58. https://doi.org/10.1177/1476993X18765117

Tomes, R. (1993). The Reason for the Syro-Ephraimite War. Journal for the Study of the Old Testament, 18(59), 55–71. https://doi.org/10.1177/030908929301805904

Trebolle Barrera, J. (2020). Textual and Literary Criticism of the Books of Kings. Collected Essays (A. Piquer Otero & P. A. Torijano Morales, Eds.). Brill. https://doi.org/10.1163/

Tułodziecki, T. (2004). Jeroboam I – reformator religii Izraela: Studium egzegetyczno-teologiczne 1 Krl 11, 26–14, 20. Vocatio.

Vogelstein, M. (1945). Jeroboam II. The rise and fall of his empire.

Waard, H. de. (2020). Jeremiah 52 in the Context of the Book of Jeremiah. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004423558

Wallace, H. N. (1986). The Oracles against the Israelite Dynasties in 1 and 2 Kings. Biblica, 67(1), 21–40. https://doi.org/10.2143/BIB.67.1.3217951

Weingart, K. (2018). 2 Kings 15–18: A Chronological Conundrum? In S. Hasegawa, C. Levin, & K. Radner (Eds.), The Last Days of the Kingdom of Israel (pp. 267–288). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110566604-013

Weippert, H. (1972). Die “deuteronomistischen“ Beurteilungen der Könige von Israel und Juda und das Problem der Redaktion der Königsbücher. Biblica, 53(3), 301–339.

Weippert, M. (1978). Jau(a) Mar Humrî – Joram Oder Jehu Von Israel? Vetus Testamentum, 28(1), 113–118. https://doi.org/10.1163/156853378X00356

White, M. (1994). Naboth’s Vineyard and Jehu’s Coup: The Legitimation of a Dynastic Extermination. Vetus Testamentum, 44(1), 66–76. https://doi.org/10.1163/

X00060

White, M. C. (1997). The Elijah Legends and Jehu’s Coup. Scholars Press.

Wifall, W. R. (1968). The Chronology of the Divided Monarchy of Israel. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 80(3), 319–337. https://doi.org/10.1515/zatw.1968.80.3.319

Williamson, H. G. M. (1977). Israel in the Books of Chronicles. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511557453

Williamson, H. G. M. (1982). The Death of Josiah and the Continuing Development of the Deuteronomic History. Vetus Testamentum, 32(2), 242–248. https://doi.org/10.1163/

X00135

Williamson, H. G. M. (1987). Reliving the Death of Josiah: A Reply To C. T. Begg. Vetus Testa­mentum, 37(1–4), 9–15. https://doi.org/10.1163/156853387X00022

Witczyk, H. (1996). Historyczno-prorockie tło Dzieła Kronikarskiego. Ruch Biblijny i Li­tur­giczny, 49(1), 1–14. https://doi.org/10.21906/rbl.793

Witczyk, H. (2015). Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia. Ruch Biblijny i Litur­giczny, 68(2), 101–124. https://doi.org/10.21906/rbl.13

Würthwein, E. (2008). Die Revolution Jehus Die Jehu-Erzählung in altisraelitischer und deuteronomistischer Sicht. Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft, 120(1), 28–48. https://doi.org/10.1515/ZAW.2008.003

Young, D. W. (1988). A Mathematical Approach to Certain Dynastic Spans in the Sumerian King List. Journal of Near Eastern Studies, 47(2), 123–129. https://doi.org/10.1086/373263

Zawiszewski, E. (1968). Księgi Kronik – apologia czy historia. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 21(4–5), 233–237. https://doi.org/10.21906/rbl.3142

Zenger, E. (1968). Die deuteronomistische Interpretation der Rehabilitierung Jojachins. Biblische Zeitschrift, 12, 16–31.

Zevit, Z. (2002). Three Debates about Bible and Archaeology. Biblica, 83(1), 1–27. https://doi.org/10.2143/BIB.83.1.3200291

Zvi, E. B. (1991). The Account of the Reign of Manasseh in II Reg 21,1–18 and the Redactional History of the Book of Kings. Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft, 103(3), 355–374. https://doi.org/10.1515/zatw.1991.103.3.355

Opublikowane

2020-01-31

Jak cytować

Mucha, P. M. (2020). Kilka spostrzeżeń dotyczących genealogii królów izraelskich i judzkich. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 73(1), 25–58. https://doi.org/10.21906/rbl.3645

Numer

Dział

Artykuły