Przyczynek do chronologii królów Izraela i Judy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3629

Słowa kluczowe:

król, Juda, Izrael, chronologia

Abstrakt

Listy królów są wynikiem zamierzonej kompozycji autora biblijnego. Licząc od Saula do Ozeasza dla Izraela oraz od Dawida do Sedecjasza dla dynastii Dawidowej, każda genealogia zawiera 22 władców. Liczba ta nie jest przypadkowa, gdyż są 22 litery w alfabecie hebrajskim, a także 22 patriarchów od Adama do Jakuba. Żeby uzyskać tę liczbę władców w każdym królestwie, niektórzy królowie mogli zostać pominięci lub dodani. Listy królów Izraela i Judy mogą zatem nie odzwierciedlać rzeczywistej chronologii.

Opublikowane

2019-06-30

Jak cytować

Mucha, P. M. (2019). Przyczynek do chronologii królów Izraela i Judy. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 72(2), 131–148. https://doi.org/10.21906/rbl.3629

Numer

Dział

Artykuły